Radar

Stor utsatthet hos föräldrar till missbrukare

Föräldrar till missbrukare är en förbisedd och utsatt grupp som är i stort behov av stöd, enligt ny forskning.

Föräldrar till missbrukande personer utsätts ofta för kränkningar och brott av sina missbrukande vuxna barn, enligt en ny studie. De vuxna barnen saknar ofta pengar eller stöd från samhället, och vänder sig då till sina föräldrar.

Forskare vid Malmö universitet intervjuade 32 föräldrar till personer med missbruksproblem för att öka kunskapen om deras situation.

– Detta är en förbisedd och utsatt grupp som är i stort behov av stöd, säger Bengt Svensson, professor i socialt arbete, i ett pressmeddelande.

Som forskare vid Institutionen för socialt arbete började han söka medel för att forska i ämnet för tio år sedan. Han fick inte anslag förrän fem år senare, något som han menar pekar på ointresset för dessa föräldrars situation.

– Alla barn har konflikter med sina föräldrar men här blir konflikterna häftigare särskilt när barnet är påverkade av narkotika eller ber om pengar som föräldrarna tror kommer att användas till att köpa narkotika, säger Bengt Svensson.

Vännerna tröttnar

Vanligast är verbala och emotionella kränkningar så som hårda ord, förolämpningar och hot. Skadegörelse är relativt vanligt och kan innebära att barnet kastar eller slår sönder förälderns ägodelar. Samtidigt visade studien att det finns starka spärrar hos barnen att använda fysiskt våld mot sina föräldrar.

Hos 18 av de 33 barnen finns en ADHD-diagnos eller en stark indikation på att barnet har ADHD.

– Föräldrarnas vänner tröttnar, de orkar inte höra om alla bekymmer. De enda som orkar är föräldrar i samma situation. Man behöver också få diskutera sin situation med professionell personal som kan lyssna och hjälpa föräldrarna att bearbeta sina känslor, säger Bengt Svensson.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV