Radar

Sju av tio företag brister i arbetsmiljön

Bland de upptäckta bristerna märktes arbete på hög höjd utan fallskydd.

150 företag har kontrollerats av åtta myndigheter. Resultatet? Sju av tio företag har brister i arbetsmiljön.

På uppdrag av regeringen har åtta myndigheter de senaste två veckorna genomfört kontroller av 150 företag inom bygg, skönhet, restaurang och bilvård runtom i landet. Kontrollerna visar på brister i arbetsmiljön hos sju av tio företag, enligt ett pressmeddelande från Arbetsmiljöverket.

Bland bristerna märktes maskinarbete utan säkerhetsskydd, arbete på hög höjd utan fallskydd och risk att utsättas för hälsofarliga partiklar.

”Det är helt oacceptabelt att det finns människor runtom i Sverige som riskerar liv och hälsa på grund av sitt arbete. Det här visar att det finns ett stort behov av myndighetsgemensamma kontroller och att det är helt rätt att intensifiera våra insatser mot brott i arbetslivet. Ingen ska behöva bli sjuk, skadas eller dö av jobbet”, säger Arne Alfredsson, tf chef för avdelningen för myndighetsgemensam kontroll vid Arbetsmiljöverket, i pressmeddelandet.

Kontrollerna är en del av regeringens satsning mot brott i arbetslivet för vilken det avsatts 18 miljoner kronor per år 2018–2020. I fjol genomfördes närmare 2 000 kontroller.

De myndigheter som deltar i regeringens uppdrag är Arbetsförmedlingen, Arbetsmiljöverket, Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket, Polismyndigheten och Skatteverket. Arbetsmiljöverket är samordnande myndighet.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV