Radar

Sjukfrånvaron väntas minska framöver

Försäkringskassan spår att sjukfrånvaron håller sig på en stabil nivå de kommande åren.

Sjukfrånvaron är stabil och väntas gå något under det kritiserade mål som regeringen tidigare gav order till Försäkringskassan om att styra efter.
Enligt Försäkringskassans senaste prognos är det utgifterna för föräldraförsäkringen som ökar mest.

Enligt myndigheten beror det främst på att fler barn föds och att lönerna ökar och därmed föräldrapenningen.

Totalt väntas den utgiftsposten nå över 50 miljarder 2023.

Sjukfrånvaron ser ut att hålla sig på en stabil nivå de närmaste åren – prognosen sträcker sig fram till 2023. Mot slutet av året väntas det så kallade sjukpenningtalet gå ner under nio dagar. Sjukpenningtalet mäter antalet genomsnittligt utbetalade dagar med sjuk- eller rehabiliteringspenning för personer mellan 16 och 64 år. Till för något år sedan fanns ett mål satt av regeringen om att Försäkringskassan skulle se till att talet gick ner till nio dagar.

Sjukfrånvaron har genom åren varierat mycket upp och ner, utan koppling till sämre eller bättre hälsa i befolkningen. Nu ser det mer stabilt ut. Utgifterna för sjuk- och rehabiliteringspenning beräknas till drygt 37 miljarder per år i år och nästkommande år.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV