Radar

Utbyggnad av kärnbränsleförvar i Forsmark väntar

Kärnkraftverket Forsmark.

Nu påbörjas projekteringsarbetet kring slutförvaret av kärnavfall i Forsmark. Svensk Kärnbränslehantering (SKB) planerar att bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle och att tredubbla det slutförvar för kortlivat kärnavfall som finns i dag. Uppdraget, som utförs av Sweco, kommer att pågå under cirka två år. 

SFR, som slutförvaret i Forsmark heter, byggdes för 30 år sedan. I nuläget förvaras där låg- och medelaktivt avfall från svenska kärnkraftverk. Nu ska  man bygga ett slutförvar för cirka 12 000 ton använt kärnbränsle, och bygga ut det redan existerande slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall, för att kunna ta emot tre gånger så mycket avfall.

Sweco har fått i uppdrag av SKB att projektera berganläggningen för det planerade kärnbränsleförvaret och för utbyggnaden av slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall.  De ska ta fram förfrågningsunderlag för entreprenad avseende tunnlar, schakt och bergrum.

Miljöorganisationer kritiska 

– Slutförvarsfrågan är ett omfattande miljöskyddsprojekt och det är naturligtvis viktigt att kärnavfallet tas om hand på ett ansvarsfullt sätt, säger Ann-Louise Lökholm Klasson, vd Sweco Sverige i ett pressmeddelande.

Utbyggnaden godkändes av mark- och miljödomstolen och Strålsäkerhetsmyndigheten i höstas, med vissa villkor. Till dessa hör en begränsning för de radioaktiva ämnen som får placeras i slutförvaret, samt att ytterligare säkerhetsredovisningar prövas och godkänns av Strålsäkerhetsmyndigheten i samband med fortsatta steg i processen, enligt TT.

Flera miljöorganisationer är kritiska till att slutförvaret av kortlivat kärnavfall placeras i Forsmark, främst eftersom det ligger så nära havet.

Nu ska Östhammars kommun säga sitt och sen ska regeringen fatta sitt beslut. Bygget hoppas man ska vara klart till 2030, enligt SVT.