Energi

Ny forskning visar på vikten av tillräcklighet

För att minska klimatavtrycket behöver vi också minska vår konsumtion.

För att minska klimatavtrycken är det det nödvändigt att rika människor utvecklar en känsla av tillräcklighet. Det visar en ny avhandling från KTH av forskaren Åsa Callmer.

– Tillräcklighet handlar om ett starkt rättvisetänk, att vi behöver dela på de resurser som finns. Det innebär att de rika i världen helt enkelt måste backa från det miljöutrymme som de ockuperar idag, bland annat genom att minska sin konsumtion. Tillräcklighet handlar om att landa i att vi har det ”good enough”, bra nog. För vi tar upp för mycket utrymme idag, säger Åsa Callmer, som är forskare på avdelningen för regionala och urbana studier på KTH, i ett pressmeddelande.

Hon har i sin avhandling både undersökt olika vägar till tillräcklighet för enskilda individer, men också vad som kan göras på kommunal, regional och nationell nivå.

Åsa Callmer är forskare på KTH och har skrivit en avhandling om vikten av tillräcklighet
Åsa Callmer är forskare på KTH och har skrivit en avhandling om vikten av tillräcklighet. Foto: Johanna Kvarnsell. 

Tillväxt - ett hinder

När det gäller de övergripande nivåerna menar hon att det finns ett inbyggt hinder genom kommunernas och regionernas strävan mot tillväxt.

– Det blir svårt att jobba med minskad konsumtion inom en region när man samtidigt strävar efter ökad tillväxt och därför vill attrahera företag som vill växa. Men det finns exempel där man på regional nivå tittat på andra mål. Som i Västra Götaland där de studerat om lycka och välmående kan vara de primära målen för utveckling, framför ekonomisk tillväxt, säger hon.

Två grupper

På individnivå har Åsa Callmer tittat på två olika grupper: dels personer som har valt att ta ett köpfritt år, dels de som har valt att använda sig av den så kallade ”KonMari-metoden”, för att rensa sina hem på saker som inte skänker dem glädje.

Båda grupperna har reflekterat mycket under processen, berättar hon. Många i den köpfria gruppen uttryckte en befrielse över att stå utanför konsumtionssamhället och KonMari-gruppen blev mer kräsna till vad de ville ta in i sina hem och minskade därigenom sin konsumtion.

Åsa Callmer menar att vi har ett ansvar, både som individer och som samhälle. Som individer bör vi fundera över vad vi verkligen behöver och vad som är skapade behov. Samhället kan både underlätta för individerna, men också se till att konsumtionen i offentliga verksamheter minskar.

Istället för att uttrycka vår identitet genom konsumtion tycker Åsa Callmer att vi kan hitta en sysselsättning som visar vilka vi är och att satsa på att vårda våra mänskliga relationer.

Fakta: KonMari-metoden

KonMari-metoden  är uppkallad efter den japanska organisationskonsulten och författaren Marie Kondo.
Metoden går ut på att samla ihop allting man äger, en kategori åt gången, och att endast behålla de saker man verkligen gläds åt.
Marie Kondo har skrivit fyra böcker som har sålt i miljontals exemplar, hon har också haft en mycket populär tv-serie.
Källa: Wikipedia

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV