Radar

Göteborgs kommunstyrelse stödjer FN:s kärnvapenförbud

Den 20:e februari röstar Göteborgs kommunfullmäktige om staden ska bli den första svenska kommunen att skriva under ICAN:s stadsupprop mot kärnvapen.

Igår, torsdag, beslutade kommunstyrelsen i Göteborg att bifalla en motion om att skriva på ICAN Cities Appeal,  ett stadsupprop mot kärnvapen. Om kommunfullmäktige går på samma linje blir Göteborg den första svenska kommunen som skriver under uppropet.

–Det här är en viktig signal till resten av kommunsverige, där Feministiskt initiativ har lagt samma motion i flera kommuner. Göteborg har tidigare gjort liknande ställningstaganden, och det är fullt inom en kommuns rätt att uttrycka sin mening om närvaro av massförstörelsevapen, säger Stina Svensson, gruppledare för FI som har lagt fram motionen, i ett pressmeddelande.

I kommunstyrelsen vann förslaget med röstsiffrorna sex mot fem efter att även Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet valt att stötta den, och Demokraterna valt att lägga ner sina röster.

Det slutgiltiga beslutet kommer dock att tas på Göteborgs fullmäktigemöte den 20:e februari. Där förväntas Demokraterna bli vågmästare. Enligt uppgift till LFT planeras en demonstration utanför kommunfullmäktige i samband med omröstningen.

Aktuell lokal fråga

I det rödgrönrosa bifallsyrkandet lyfter V, MP och FI fram stadens medlemskap i Mayors for Peace, en organisation som verkar för en kärnvapenfri värld bildad av borgmästarna i Hiroshima och Nagasaki.

–Frågan om kärnvapen har aktualiserats tidigare i samband med militärövningar så frågan är aktuell lokalt. Det är viktigt att göra vad vi kan för att trycka på för att förbjuda kärnvapen, säger Karin Pleijel oppositionsråd för Miljöpartiet i pressmeddelandet.

År 2017 tilldelades ICAN, som står för International campaign to abolish nuclear weapons, Nobels fredpris. ICAN fick priset för sin roll i framtagandet av FN:s resolution om att förbjuda kärnvapen. Sverige har dock ännu inte, till skillnad från 122 andra länder, valt att underteckna resolutionen.