Radar

Återvinningssystemet reformeras

Inlämning av plast på en återvinningsstation.

Systemet för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar i Sverige ska förbättras. Satsningen innebär den största reformen av systemet sedan 90-talet.

Fastighetsnära insamling (FNI) täcker idag nästan 40 procent av hushållen. Från år 2021 ska tjänsten erbjudas till 60 procent av hushållen, och efter en utvärdering 100 procent från 1 april 2025.

– Detta blir en jätteinvestering: den största reformen av systemet sedan 90-talet. Vi har byggt upp ett av världens främsta system. Nu vill vi öka cirkularitet och hållbarhet genom att göra det ännu bättre, säger Håkan Ohlsson, vd för FTI (Förpacknings- och Tidningsinsamlingen) i ett pressmeddelande.

Återvinning på högre nivå än idag

Den nya inriktning har delvis att göra med synpunkter man fått i dialoger med kommunerna. Vissa kommuner är nöjda med FTI:s förslag. Andra har haft invändningar – som till största del handlat om den kvartersnära insamlingen av glasförpackningar och tidningar.

Inom FTI pågår nu ett intensivt arbete med de tekniska lösningarna för förstärkningen av systemet.

– När vi nu går närmare konsumenten kommer de positiva effekterna för klimat och miljö att bli betydande. För metall-, pappers- och plastförpackningar går det att räkna med att reformen på lite sikt ger en insamling och återvinning på klart högre nivåer än idag, säger Håkan Ohlsson.

Bakgrund

2018 antog regeringen nya förordningar om återvinning av förpackningar respektive tidningar. Den som vill driva ett insamlingssystem från 2021 ska, efter att ha samrått med alla kommuner, ansöka till Naturvårdsverket senast i mars. 
Enligt förordningarna ska fastighetsnära insamling (FNI) erbjudas till 60 procent av bostadsfastigheterna år 2021 och, efter en utvärdering, 100 procent från 1 april 2025.
I enlighet med det s k producentansvaret är det producenterna som ska säkerställa att insamlingen och återvinningen finns tillgänglig och fungerar bra.
FTI ägs till lika stora delar av de fem materialbolagen Returkartong, Svensk Plaståtervinning, Svenska Metallkretsen, Pressretur och Svensk Glasåtervinning. Ca 10 000 producenter är anslutna till systemet.
Källa: Förpacknings & Tidningsinsamlingen, FTI

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV