Radar

Svenska pensionspengar investeras i sydafrikansk kolanläggning

Sasols anläggning i Secunda släpper ut mest växthusgaser i hela världen.

De svenska AP-fonderna investerar tiotals miljoner i det fossila jättebolaget Sasol i Sydafrika, vars anläggning släpper ut mest växthusgaser i hela världen. Från anläggningen sprids gifterna till en kåkstad i närheten, där invånarna blivit sjuka av föroreningarna, enligt Naturskyddsföreningen.

Bolagets anläggning i Secunda är enligt Naturskyddsföreningen den enskilda enhet som släpper ut mest växthusgaser i hela världen. Från anläggningen sprids också gifter till kåkstaden Embalenhle, som ligger i den vanligaste vindriktningen från Sasols skorstenar.

– Vi har sett en ökning av folk som dör av luftkvalitetsrelaterade sjukdomar, säger Thomas Mnguni, som arbetar på Naturskyddsföreningens samarbetsorganisation Groundwork till Naturskyddsföreningen.

Groundwork har nyligen stämt Sydafrikas regering för de föroreningar i Highveld-området (där kåkstaden Embalenhle ligger) som orsakas bland annat av Sasols Secundaanläggning. Luften i området är tät av farliga partiklar i form av svavel- och kväveoxider som är farliga för miljön och människorna i området.

Släpper ut mer än hela Sverige

De svenska AP-fonderna har investeringar till ett värde av över 60 miljoner kronor i den sydafrikanska fossiljätten Sasol. Anläggning släpper ut mer växthusgaser än vad hela Sverige gör, enligt Naturskyddsföreningen.

När Sasols anläggning i Secunda byggdes tvångsförflyttades människorna som bodde där till det som idag är kåkstaden Embalenhle, där människor lider av allt från astma till tuberkulos.

Naturskyddsföreningen rapporterar även om vidriga arbetsvillkor på bolagets anläggning, med låga löner och 13 timmar långa arbetspass.

Enligt uppskattningar avlider 2 200 sydafrikaner varje år av sjukdomar relaterade till produktion och förbränning av kol.