Radar

Ekoby på Tjörn vill utmana bostadsmarknaden

Tångeröds Ekoby.

I Tångeröds Ekoby på Tjörn har flera små aktörer tillsammans utmanat bostadsmarknaden genom hållbara arkitektritade hus som genererar mer el än de förbrukar. Nästa steg i utbyggnaden blir bland annat passiva trähus med solceller och miljövänliga hyresrätter riktade till pensionärer.

Sommaren 2018 skedde den första inflyttningen till ekobyn, där det bor människor i olika åldrar och från olika bakgrunder. Hälften har flyttat in från andra delar av landet.

Ambitionen har sedan start varit att visa att det går att bygga med kvalitet och höga hållbarhetsambitioner på landsbygden, trots svåra marknadsförutsättningar.

De första husen består av sexton lägenheter i tre långsmala bostadshus, med stomme av korslimmat trä och kiselbehandlade träfasader.

Nästa steg i utbyggnaden blir passiva trähus med integrerade solceller, elbilspool, gemensamhetslokaler och miljövänliga hyresrätter riktade till gruppen 65 plus.

– En erfarenhet vi gärna vill dela med oss av är att små aktörer har andra förutsättningar än större byggaktörer, men att vi samtidigt kan skapa andra värden, säger arkitekten Tinna Harling, som deltagit i arbetet med byggemenskapen och odlingsföreningen, i ett pressmeddelande.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV