Radar

Miljöorganisationer som stämmer norska staten hoppfulla

Greenpeace-aktivister protesterar mot oljeborrning i Arktis 2017.

Greenpeace och Natur och Ungdom har stämt den norska staten för brott mot miljöparagraf 112 i Norges grundlag i och med att de tillåter borrande efter ny olja i Arktis. Oslos hovrätt frikände förra veckan staten men menar att frågan är principiellt viktig, något miljöorganisationerna ser som ett steg i rätt riktning.

Miljöorganisationerna är inte nöjda med Oslos hovrätt, Borgartingets, dom men anser att den är långt bättre än tingsrättens dom från 2018.

– Det här är ett stort steg närmare seger. Borgartinget bekräftar att grundlagens miljöparagraf är en rättighet, att alla utsläpp måste ses i sin helhet och att utsläpp från förbränning av norsk olja i andra delar av världen är relevanta under miljöparagrafen, säger Frode Pleym, chef för Greenpeace i Norge i ett pressmeddelande.

Borgartinget säger att rättsfrågan rör viktiga värderingar relaterade till miljön och medborgarnas framtida levnadsvillkor och att tolkningen och tillämpningen av paragraf 112 i Norges grundlag är principiellt viktig.

Hoppfulla om att vinna

De menar därför att miljöorganisationerna inte ska betala rättegångskostnaderna, vare sig för tingsrätten eller för hovrätten.

Borgartinget håller också med miljöorganisationerna om att förbränning av exporterad olja också är relevant i den rättsliga bedömningen av paragraf 112, vilket är en starkare bedömning än den tingsrätten gjorde 2018.

– Trots många delsegrar ger borgartinget staten tillåtelse att fortsätta med tomma ord i grundlagen, samtidigt som de öppnar upp för mer oljeexploatering som leder oss i motsatt riktning. Men dagens dom ger oss nog med segrar för att vi tror att vi kommer att vinna hela saken, säger Therese Hugstmyr Woie, talesperson för Natur och Ungdom.

Miljöorganisationerna kommer att överklaga domen.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV