Radar

Krav på att viruset ses som samhällsfarligt

Johan Carlsson, generaldirektör för Folkhälsomyndigheten, socialminister Lena Hallengren (S) och Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell under fredagens pressträff om Sveriges beredskap för coronaviruset.

Än är spridningen av coronaviruset i stora delar begränsad till Kina, men svenska myndigheter är beredda på ett förvärrat utbrott. För att stärka beredskapen vill Folkhälsomyndigheten klassa utbrottet som samhällsfarligt. Samtidigt är kunskapen om hur farligt viruset är fortfarande dålig. 

– Den pågående spridningen sätter fingret på att vi inte kan sätta fingret på exakt när ett utbrott kommer att ske, säger socialminister Lena Hallengren (S) på en presskonferens.

Under torsdagen utlyste Världshälsoorganisationen (WHO) ett internationellt nödläge med anledning av coronavirusets spridning. Statsepidemiolog Anders Tegnell sade då till TT att det inte förändrar Sveriges arbete på något sätt.

– Nej, det är snarare en signal om att vi måste arbeta ännu hårdare med att förhindra att viruset sprids.

"Kommer från djur"

Men Johan Carlson, generaldirektör för Folkhälsomyndigheten, hävdar att det i praktiken inte handlar om ett internationellt nödläge, utan att nödläget är i Kina.

– Vi vet att den här sjukdomen kan spridas mellan människor, men inriktningen är att den kommer från djur.

Även om det rör sig om ett påtagligt stort utbrott möts det med kraftfulla åtgärder av kinesiska myndigheter, enligt Carlson. Landet har fått beröm för sina insatser och WHO bedömer att man kan få utbrottet under kontroll.

– Det bekymmer man påtalar är risken för ett utbrott utanför Kina, i länder med sämre resurser och sämre infrastruktur. Men där är vi inte än. Vi har en stark smittskyddsorganisation som är van att hantera sånt här, säger Johan Carlson.

Svenskar flygs hem

Den svenska beredskapen bygger på principen att befolkningen är medveten om att det pågår ett utbrott och söker sig till vården där personal snabbt kan göra en diagnos och eventuellt smittade tas om hand.

Viruset 2019-ncov ligger bakom utbrottet som startade i Wuhan i Kina
Viruset 2019-ncov ligger bakom utbrottet som startade i Wuhan i Kina. Foto: Centers for Disease Control and Prevention/AP/TT

Folkhälsomyndigheten kommer under dagen att gå till regeringen med en hemställan om att klassificera viruset som allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom. Inte för att man ser viruset som farligare än tidigare, utan för beredskapen. Regeringen kommer att fatta beslut om Folkhälsomyndighetens hemställan i början av nästa vecka.

De 15 svenskar som finns i Wuhan, där viruset först upptäcktes, kommer att få hjälp att lämna staden under helgen. Ett tiotal svenskar har enligt UD uppgett att de vill ha hjälp att komma hem.

Hittills finns inga uppgifter om smittade svenskar, men de som flygs hem kommer att kontrolleras före och under resan. I Sverige väntar sedan två veckors frivillig hemkarantän.

Mindre dödlighet än man trodde från början

Kunskapen om hur farligt det nya coronaviruset är, som hittills skördat fler än 130 människors liv, är fortfarande dålig. I dagsläget tyder dock det mesta på att dödligheten är något mindre än vad man trodde från början, enligt  Anders Tegnell.

– Den snabba ökningen av antalet fall och den relativa måttliga ökningen av antalet dödsfall, tyder på att dödligheten är något lägre än vad de första uppskattningarna visade. Och så är det oftast vid den här typen av smittspridningar, att dödligheten justeras ner när fler fall än de allra första blir kända.

– Vi vet fortfarande väldigt lite om smittsamheten eller vilka åtgärder som är effektiva, exempelvis. Det måste gå ett tag till, en vecka eller så, innan vi vet mer och får mer konkreta bedömningar som vi kan ta ställning till, säger Anders Tegnell.