Radar

Biokol tillåts i ekoodling

Intresset för att använda biokol i planteringsjordar har ökat de senaste åren.

Nu tillåts användning av biokol i ekologisk produktion, vilket ökar möjligheten till ytterligare kolinlagring och klimatnytta. Svenska ekoodlare är positiva till beskedet.

– Biokol är i linje med principerna för ekologisk produktion eftersom det kan förbättra såväl jordkvalitet, omgivande miljö och produktion, samtidigt som det lagrar in bundet kol i marken vilket ger ökad klimatnytta, säger Sofia Sollén-Norrlin, verksamhetsledare på Ekologiska Lantbrukarna i ett pressmeddelande.

Beslutet togs i samband med att EU-reglerna för gödselmedel, jordförbättringsmedel och näringsämnen i ekologisk produktion uppdaterades i slutet av 2019. Även i KRAV-certifierad ekoodling, vilket utgör majoriteten av svenskt ekolantbruk, får biokol nu användas som jordförbättrare.

Biokol har många hållbarhetsfördelar. Till exempel kan det binda stora mängder näring under längre tid.  Biokol binder även vattenmolekyler, vilket kan minska stress vid torka och bidra positivt på markstruktur och mikrolivet i jorden.

Biokol kan också fungera som kolsänka. Det bryts inte ner på tusentals år, vilket innebär positiv klimatnytta.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV