Zoom

Uteblivna regn kan bli ny katastrof för Zambias bönder

Planeta Hatuleke vid sina majsodlingar på hennes småskaliga jordbruk i distriktet Pemba i södra Zambia.

Det är tidig lördagmorgon när småodlaren Planeta Hatuleke äntligen får vakna till ljudet av regn som faller. För henne, liksom så många andra bönder i Zambia, innebär den allt mer opålitliga nederbörden en ständig källa till oro.

Planeta Hatuleke bor i distriktet Pemba District i södra Zambia och nederbörden är mycket välkommen efter en längre period av torka. Hon säger att regnen inte följer samma mönster som tidigare.

– Vi befarar att vi kommer att uppleva samma sak som förra skördesäsongen, säger Planeta Hatuleke.

Förra säsongen präglades av torka. Det ledde i sin tur till att 2,3 miljoner människor i landet drabbades av matbrist och blev beroende av matbistånd, enligt landets statliga katastrofmyndighet, DMMU.

En av de drabbade är Planeta Hatuleke och hennes familj, som består av åtta personer. Förra året lyckades familjen bara skörda fem stora säckar majs, vilket var tio säckar mindre än vad familjen behövde för att kunna äta sig mätta året ut.

– Efter att majsen tog slut var det svårt att få fram mat till familjen. Jag är tacksam för det matbistånd vi fick av myndigheterna, men vi som har stora familjer måste också hitta andra sätt för att klara oss, säger den 55-åriga änkan.

Vädjan om akut mathjälp

Siffror från DMMU visar att 70 000 ton matbistånd, i huvudsak majs, delats ut till behövande från september förra året och fram till nu.

Jennifer Bitonde, som företräder FN:s livsmedelsprogram, WFP, i Zambia, säger att landets myndigheter är i behov av motsvarande 36 miljoner dollar för att kunna bemöta krisen. WFP hjälper landets myndigheter med att nå ut med matbiståndet och försöker se till att det når fram till de befolkningar som har allra störst behov.

WFP (World food programme) delar ut majsmjöl och bönor till människor som drabbats av torkan i Zambia
WFP (World food programme) delar ut majsmjöl och bönor till människor som drabbats av torkan i Zambia. Foto: WFP/Paul Mboshya Jr

Några av de länder som stöttat WFP:s arbete i Zambia är USA, Sverige och Italien.

I höstas gick flera FN-organ ut med en vädjan till världssamfundet om akut mathjälp för att undvika en stor hungerkatastrof i regionen. Organisationerna underströk samtidigt behovet av långsiktiga investeringar för att hjälpa de utsatta länderna i södra Afrika att kunna bemöta klimatkatastrofer.

"Katastrof för matsäkerheten"

FN-organen varnade för att 45 miljoner människor i ett stort antal länder i södra Afrika löpte stor risk att drabbas av brist på mat inom sex månader, från och med i oktober förra året. Redan när varningen kom bedömdes elva miljoner människor lida brist på mat i nio länder i södra Afrika, däribland i Angola, Zimbabwe, Zambia och Namibia.

– Försenad nederbörd, lång torka, två stora cykloner och ekonomiska svårigheter har resulterat i en katastrof för matsäkerheten och försörjningsmöjligheterna över stora delar av södra Afrika, sade Alain Onibon, regional chef för FN:s jordbruksorganisation, FAO.

FN-organen underströk samtidigt att det kan komma att ta de drabbade befolkningarna flera säsonger innan produktionen återgått till normala nivåer, och att behovet av stöd därför är mycket stort.

Flera av de senaste odlingssäsongerna i södra Afrika har varit drabbade av bristande nederbörd. Detta samtidigt som återkommande torka och översvämningar har slagit hårt mot skördarna i en region där så många är beroende av småskaliga regnbevattnade jordbruk.

Ett förändrat klimat

I Zambia har bönder drabbats av två typer av extremväder. I landets sydvästra delar har bristande nederbörd varit jordbrukarnas största problem, medan bönderna i nordöstra Zambia i stället har drabbats hårt av översvämningar.
I samband med FN:s klimattoppmöte i december betonade Zambias minister för naturresurser, Ndashe Yumba, hur hårt landet drabbats av det förändrade klimatet.

Zambias minister för naturresurser, Ndashe Yumba (fjärde från höger), lyfter på FN:s klimattoppmöte i december att klimatförändringarna har slagit mot landets ekonomiska tillväxt
Zambias minister för naturresurser, Ndashe Yumba (fjärde från höger), lyfter på FN:s klimattoppmöte i december att klimatförändringarna har slagit mot landets ekonomiska tillväxt. Foto: The Ministry of Lands and Natural Resources, Zambia

– Det kommer allt fler bevis för klimatförändringarnas negativa effekter på sektorer som är mycket viktiga för vårt land, sade Ndashe Yumba i samband med mötet.

Han påpekade att stigande temperaturer och minskad nederbörd på senare tid lett till en drastisk minskning av jordbrukets produktivitet, vilket i sin tur slagit mot landets ekonomiska tillväxt.

– Det är fortfarande Zambias ambition att uppnå en sociekonomisk utveckling, men det är av vikt att skapa en miljö i balans för att kunna åstadkomma en hållbar ekonomisk utveckling, sade ministern.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV