Radar

Tuberkulosbakterie med ”dödlig” mutation blev resistent mot antibiotika

Varje år dör minst 1,5 miljoner människor i lungsjukdomen tuberkulos över hela världen.

Globalt är det ett stort problem med resistens mot antibiotika hos tuberkulosbakterier. En grupp forskare vid Uppsala universitet har nu kartlagt en mekanism, som finns hos bakterier med en viss sorts mutation, som gör dem resistenta mot en särskilt viktig antibiotika. 

Forskarna menar att denna kunskap är viktig för att ställa en korrekt diagnos på en patient och bestämma vilken sorts antibiotika som ska användas i behandlingen.

Varje år dör minst 1,5 miljoner människor i sjukdomen och en normal behandling kräver i dag fyra olika antibiotika som ska tas under flera månader. Om tuberkulosbakterierna då är resistenta, det vill säga motståndskraftiga, mot en av de antibiotika som används så är risken stor att hela behandlingen misslyckas.

Mutation som forskarna hittade finns i en gen som skapar ett viktigt protein hos tuberkulosbakterier, ett protein som är måltavlan för det viktiga antibiotikat rifampicin. Så denna mutation borde egentligen, enligt forskarna, ha dödat bakterierna, men får nu istället effekten att bakterierna blir mycket resistenta mot rifampicin. Genom experiment kunde de lista ut hur det kommer sig att bakterierna ändå överlever med denna mutation, och de såg att läsningen av den genetiska koden ”halkar” just där och att den dödliga effekten ”undertrycks”. 

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV