Radar

Ny teknik hot mot stabiliteten visar ny rapport

Nya avancerade digitala lösningar medför risker som kan hota bland annat ekonomisk stabilitet. Det visar en ny rapport från Riksdagens finansutskott. Cyberangreppen blir fler och brottsligheten mer sofistikerad, enligt rapporten. 

Rapporten tittar på hur cyberhot, finansiell teknik (fintech) och klimatförändringar kan påverka den finansiella stabiliteten i framtiden. Man förutspår att cyberattackerna kan leda till svåra konsekvenser genom att sprida sig snabbt och påverka viktiga system.  

Man tror också att den nya tekniken kan medföra att fler tar risker över nätet och att det blir svårare att ha överblick. Men det finns också positiva sidor, bland annat blir det lättare att hitta effektivare lösningar än idag.  

Värdet på tillgångar kan minska

Andra positiva aspekter som nämns i rapporten är automatisering, att företagens rapportering kan gå snabbare, och bättre tillsyn från myndigheterna. Dessa faktorer tros kunna vara bra för stabiliteten. 

Rapporten tar också upp hur finansiella institut kan komma att påverkas av klimatförändringar i framtiden. Där förutspår man att människors tillgångar kan förstöras av klimatrelaterade katastrofer, som till exempel jordbävningar eller översvämningar. Man tror också att värdet på tillgångar kan minska när ekonomin blir mer koldioxidsnål. 

Hur mycket stabiliteten påverkas hänger ihop med hur snabbt förändringarna sker, enligt rapporten. 

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV