Radar

Kommuner vill runda ebo-lagen

Landskrona har fattat beslut om att undanta hela kommunerna från lagen om eget boende (Ebo).

Flera kommuner har planer på att sätta upp hela kommunerna som undantag för lagen om eget boende, och därmed få färre asylsökande att flytta dit, rapporterar Sveriges Radio Ekot.

Sedan årsskiftet kan asylsökande som vill ha ett eget boende bli av med sin dagersättning om de väljer att bosätta sig i socioekonomiskt utsatta områden. Regeringen listade i höstas 32 kommuner som får peka ut områden där asylsökande blir av med sin dagersättning.

Men flera av de 32 planerar att göra hela sin kommun till ett undantag från lagen om eget boende (Ebo).

Landskrona har fattat ett beslut i frågan.

– Landskrona är ju en av de städer som har tagit emot ett stort, kanske ett oproportionerligt stort, ansvar för den nationella migrationspolitiken. Och för att vi ska kunna fullgöra vårt integrationsuppdrag, så behöver vi ett andrum i själva mottagandet, säger kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg (L) till radion.

Andra kommuner som har liknande planer är Katrineholm, Kristianstad och Helsingborg.

Förhoppningen med de nya reglerna var att det skulle leda till att asylsökande i stället väljer att bosätta sig i mindre utsatta områden, och Miljöpartiet och Centerpartiet är kritiska till kommunernas planer, som de anser missbrukar syftet.

– Jag tror att det skulle urholka systemet med ebo om många av landets stora kommuner, som är en del av de 32, skulle börja undanta hela kommunen, säger Jonny Cato, Centerpartiets migrationspolitiska talesperson, till Ekot.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV