Radar

Kor uttrycker olika känslor genom sitt ”prat”

Kor har ett eget språk och ändrar tonläge beroende på vad de känner, enligt ny forskning.

Kor uttrycker olika känslor för varandra beroende på hur de råmar. De har individuella röstegenskaper och ändrar tonläge beroende på vad de känner, enligt ny forskning från University of Sydney, rapporterar tidningen Independent. 

– Kor är sällskapliga, sociala djur. Det här är första gången vi har kunnat analysera att deras röster har en så avgörande betydelse,  säger Alexandra Green, studiens huvudförfattare, till Independent. 

Enligt studien använder en ko sin röst för att hålla kontakten med flocken och uttrycka spänning, upphetsning, engagemang eller oro. Djuren som studerades kommunicerade med varandra under sin sexuellt aktiva period, medan de väntade på eller nekades mat, och när de hölls åtskilda från gruppen.

– De har alla väldigt olika röster. Till och med utan att titta på dem kan jag höra vem som är vem, säger Alexandra Green, som spelat in kornas läten och därefter analyserat dem.

Vill förbättra djurens välfärd

Tidigare forskning visar att kvigor och kalvar kommunicerar med varandra när de råmar. Men den nya studien visar i detalj hur korna har samma individuella råmande livet ut.

Forskningen från University of Sydney, som har publicerats i Scientific Reports, registrerade och analyserade 333 koröster.

Green uppger för Independent att hon hoppas att hennes forskning ska hjälpa jordbrukare att bli mer lyhörda för boskapens känslomässiga tillstånd och förbättra djurvälfärden.

En annan studie från 2018 visade att djur kommunicerar med varandra på liknande sätt som människor. Att vänta på sin tur i ett samtal var tidigare något som betraktades som något som skiljde människors språk från djurens. Men den studien visade att det karaktärsdraget finns även inom djurriket.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV