Radar

Internationellt forskningsprojekt om hälsa och klimat

Barn på väg till skolan i ett översvämmat distrikt i Bangladesh 2017.

Kopplingen mellan ett förändrat klimat och långsiktiga hälsoeffekter  kommer att undersökas djupare i ett samarbete mellan Karlstad universitet och två forskningscenter i Bangladesh.

Det låglänta landskapet i Bangladesh gör det särskilt utsatt för klimatrelaterade katastrofer som cykloner, skyfall och översvämningar men även torka och värmeböljor är vanligt.

– Om havsnivån stiger en meter kommer cirka 15 procent av landet översvämmas, vilket leder till 25 miljoner klimatflyktingar, säger Syed Moniruzzaman, universitetslektor i risk- och miljöstudier vid Karlstad universitet, i ett pressmeddelande.

Erbjuder forskarutbildning

Forskarna uppger att antalet dödsfall vid extrema väderhändelser har minskat sedan 1970-talet tack vare exempelvis olika förebyggande åtgärder och förbättrad hälsovård. Vilken påverkan på befolkningens hälsa som ett förändrat klimat för med sig i ett långsiktigt perspektiv är däremot mindre känt.

Det är detta som det nya forskningssamarbetet syftar till och ska bland annat erbjuda 2–3 personer i Bangladesh möjlighet till forskarutbildning.

– Fyra workshops kommer att genomföras under en tvåårsperiod för att etablera och utveckla samarbetet, säger Johanna Gustavsson, universitetsadjunkt i risk- och miljöstudier. Mötet mellan människor är det viktiga och det blir ett ömsesidigt utbyte, då vi från Karlstads universitet kan bidra med forskningsdesign och forskningsmetodik och forskarna i Bangladesh har god kunskap om miljö, data och livsstil.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV