Radar

Ny forskning ska förebygga digitala kränkningar i skolvärlden

Forskare vid Malmö universitet ska utveckla metoder för att förebygga digitala kränkningar i skolvärlden.

Skolan är en utsatt plats. För elever – men också för lärare, som allt oftare hängs ut av föräldrar på Facebook. Nu ska forskare vid Malmö universitet utveckla metoder för att förebygga digitala kränkningar i skolvärlden.

– Tidigare har vi betraktat mobbning som ett internt problem inom organisationer. Nu utmanas gränserna, säger forskaren Rebecka Cowen Forssell i ett pressmeddelande.

Med sociala medier har maktdynamiken inom skolvärlden förändrats, menar hon. Genom digitala medier som e-post, sms och sociala medier sker mobbningen numera inte bara fysiskt utan även digitalt. 

– Vi har formats in i ett kundbeteende, och i kundrelationer fostras vi att ställa krav. Det är inte fel att ställa krav, men problemet är när det går över gränsen och blir en negativ del av lärarnas arbetsmiljö, säger Rebecka Cowen Forsell.

Lärare hängs ut av föräldrar

Inte minst i grupper på Facebook hängs lärare ibland ut på ett negativt sätt. Om gruppen inte är stängd är informationen sökbar.

Vilken roll arbetsgivaren har i dessa fall är inte tydligt. 

– Föräldrar ingår inte i den egna organisationen och skolan har därför färre medel att stävja det här, säger Rebecka Cowen Forsell.

Med projektet ”Digitala kränkningar och nätmobbning – en ny arbetsmiljörisk inom skolan” vill Rebecka Cowen Forssell genom intervjuer och fokusgrupper med skolledare, lärare, föräldrar till elever och elever uppnå en ökad förståelse för komplexiteten gällande digitala kränkningar och nätmobbning riktade mot lärare och skolledare.  

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV