Radar

Klimatforskare ställer krav i Davos

Världsekonomiskt forum samlar många av världens mäktigaste företagsledare, politiker och finansiärer.

Omedelbart stopp för investeringar i fossila bränslen och omfattande skydd av jordens naturområden. Det är några krav som framstående klimatforskare ställer på de företagsledare och politiker som nu samlas för Världsekonomiskt forum i Davos.

Alla politiska och finansiella beslut måste gå i linje med Parisavtalet för att begränsa jordens uppvärmning, skriver det internationella forskarnätverket United behind the Science i ett upprop som presenteras inför Världsekonomiskt forum i schweiziska Davos.

Forskarna skriver att de länge har tagit för givet att det borde räcka med att beskriva läget inom klimatforskningen för att få världens makthavare att agera. Men eftersom det inte har fungerat skärper forskarna tonen.

Krav i fyra punkter

I fyra punkter specificerar de sina synpunkter. Till att börja måste alla investeringar i – och subventioneringar av – fossila bränslen genast upphöra, liksom alla nya projekt för att utvinna fossila bränslen.

”Om du bestämmer dig för att fortsätta investera i och producera fossila bränslen, så handlar du inte i enlighet med vetenskapen”, säger den brittiska professorn Gail Whiteman enligt ett pressmeddelande.

Vidare kräver forskarna att all kolkraft ska fasas ut i OECD-länderna senast 2030, och 2040 i övriga världen; att förbränningsmotorer ska sluta säljas 2030 och att hälften av jordens landområden måste vara skyddade från exploatering senast 2030.

Vink till Greta Thunberg

”Du behöver inte vara klimatforskare för att förstå att vi befinner oss i ett klimatnödläge; vid det här laget är det våldsamt uppenbart för alla som inte är grava förnekare. Det krävs en kraftfull global mobilisering, och den behövs omedelbart”, säger Peter Kalmus vid Nasa, som också står bakom uppropet från nätverket United behind the Science.

Forskarnas upprop får uppbackning av grundaren av Världsekonomiskt forum, Klaus Schwab. Inför årets möte har han understrukit vikten av att miljöaspekter måste väga tungt vid alla typer av ekonomiska beslut. Med en vink till klimataktivisten Greta Thunberg, som talade inför världsledarna i Davos förra året, förklarade han att miljöfrågan nu är betydligt mer närvarande än den någonsin varit tidigare.

–Så om Greta kommer i år får hon att se att vi har gjort märkbara framsteg, sa Klaus Schwab till tidningen Time.