Radar

Australiensiskt pensionsbolag inför rätta av klimatskäl

2020 kan bli ett viktigt år för rättstvister relaterade till klimatförändringar, tror experter.

I juli inleds en rättegång i Sydney som kan komma att förändra hur pensionsfonderna i Australien väljer att investera befolkningens nästan 3 biljoner dollar i ålderdomssparande, rapporterar ABC News.

Det är den 24-årig Brisbane-bon och ekologen Mark McVeigh som stämt pensionsbolaget REST (Retail Employees Superannuation Trust) på 57 miljarder dollar. 

Förlorar bolaget, kan fallet bli prejudicerande för hur pensionsfonder generellt hanterar finansiella risker relaterade till klimatförändringar, tror experter. 

Mark McVeigh får själv inte tillgång till sina pengar förrän 2055 då han når pensionsåldern, men menar att vi redan kan se effekterna av klimatförändringarna och därför bör investerare agera.

Till ABC News säger han att REST misslyckats med att skydda hans pensionspengar från den ekonomiska förödelse som klimatförändringarna kommer att föra med sig.

2020 kan bli ett viktigt år

Fallet drog igång redan 2017, då McVeigh bad pensionsfonden att ge honom information om vad de gjorde för att mildra risker relaterade till klimatförändringarna. 

Den federala domstolen kommer att avgöra om pensionsfonden bryter mot sina förvaltningsuppgifter – det vill säga dess skyldighet att agera i medlemmarnas intresse – genom att inte vidta tillräckliga åtgärder för att mildra riskerna relaterade till klimatförändringar. 

Enligt Jacqueline Peel, professor och expert på miljölagar vid Melbourne University, kommer utgången av fallet påverka hur företag i stort sett tänker kring sitt sätt att hantera klimatförändringarna.

– Om pensionsfonderna struntar i klimatförändringarna, kan tillgångarna de investerar i – till exempel fossila bränslen – försvinna, vilket innebär att de äventyrar medlemmarnas investeringar, säger hon till ABC News. 

Hon tror att 2020 kan bli ett viktigt år för rättstvister relaterade till klimatförändringar, då filantropiska grupper i Europa nu också stödjer den här typen av rättstvister globalt.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV