Radar

Stöd till adopterade som söker sina rötter

Myndigheten kommer att kunna ge praktisk hjälp och vägledning till dem som söker sina biologiska föräldrar.

Adopterade personer som söker sin biologiska familj ska framöver kunna få stöd med detta från Sverige. Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd får i uppdrag att driva ett pilotprojekt i tre år, uppger regeringen.

”Kunskap om den egna livshistorien kan ha stor betydelse för adopterades psykiska hälsa, och det finns ett behov av professionellt stöd kring ursprungssökning”, säger socialminister Lena Hallengren (S) i ett uttalande.

Myndigheten kommer att kunna ge praktisk hjälp och vägledning till dem som söker sina rötter. Stödet ska finnas tillgängligt för alla internationellt adopterade.

Myndigheten får två miljoner kronor till projektet. Därutöver ges ett ökat anslag på 2,5 miljoner kronor i år, och sedan två miljoner årligen, för att samordna den obligatoriska föräldrautbildningen som kommuner anvisar inför adoption.