Radar

Nu ska pimpelfiskarna räknas

Nu ska pimpelfiskarna längs Västerbottens kust räknas.

Nu ska det bli klarhet i hur omfattande pimpelfisket är längs Västerbottens kust. Det är Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) som i ett pilotprojekt ska försöka ta reda på mer om fritidsfiske från isen med handredskap, i dagligt tal kallat pimpelfiske.

Målet med projektet är att uppskatta antalet fiskande och fångsten per fisketur av sik, öring och harr. Huvudsyftet är att värdera pimpelfisket som ekosystemtjänst men också få underlag för att kunna analysera fiskets eventuella effekter på fiskbeståndet, skriver SLU på sin hemsida.

”Vi kommer räkna hur många som pimpelfiskar med hjälp av flyginventeringar längs kusten, lite på samma sätt som tidigare inventeringar av sälar”, säger Stefan Larsson, miljöanalysspecialist vid institutionen för akvatiska resurser.
Flyginventeringarna kommer utföras av frivilliga flygkåren.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV