Radar

L oroas av kostnader för nya snabbtåg

Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) startar om samtalen om hur notan för nya snabbtågsbanor ska betalas.

Partisamtalen om snabbtåg är på spåret igen. Men utan M och KD. Och kostnaderna bekymrar regeringens samarbetsparti L. ”Vi känner en stor oro för att det blir dyrare än vad man tänkt sig”, säger Mats Persson (L), ekonomisk-politisk talesperson.

Samtalen om hur de planerade nya stambanorna för höghastighetståg ska betalas startade om på torsdagskvällen, efter mer än ett och ett halvt års paus.

Men det var en decimerad samling partier som träffades. Förutom regeringspartierna och deras samarbetspartier Centerpartiet och Liberalerna deltar bara Vänsterpartiet.

Moderaterna och Kristdemokraterna har hoppat av. De vill inte ens vara med och lyssna. Sverigedemokraterna har inte varit med tidigare heller och har aldrig stött tanken om snabbtåg.

– Det är bekymmersamt att inte Moderaterna och Kristdemokraterna dyker upp, sade infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) inför torsdagens möte där även finansminister Magdalena Andersson (S) var värd.

"Bra möte"

Efter mötet var Eneroth inte tillgänglig för TT, till skillnad från Jens Holm (V), ordförande i riksdagens trafikutskott:

– Det var ett bra möte. Regeringen har presenterat ett sätt för att finansiera banorna. Men exakt vad som hände på mötet kan jag tyvärr inte kommentera, säger Holm som är talesperson för V på området.

Partisamtalen om snabbtåg är på spåret igen
Partisamtalen om snabbtåg är på spåret igen. Men utan M och KD. På bilden snabbtåg Stockholm-Oslo. Foto: Jon Olav Nesvold

Partiet vill ha det man kallar ”riktiga” höghastighetståg, det vill säga tåg på banor som klarar 320 kilometers hastighet, inte bara 250 kilometer. Och det är viktigt med en ”robust” finansiering – till exempel lån från Riksgälden – och att utbyggnaden sker snabbt, betonar Holm:

– Vi behöver extra kapacitet i järnvägen – nu.

Dörren öppen

Före mötet frågade TT Eneroth om det räcker med januaripartierna och V för att göra upp om den största enskilda investeringen i järnväg i modern tid.

– Ja, definitivt, det vill jag vara klar över, men jag önskar verkligen en bredare uppslutning, för M och KD var med och startade det här en gång, svarade han.

– Det var ju ändå de partierna som påbörjade projektet, sade Eneroth och syftade på Alliansens utspel om Sverigebygget och nya stambanor inför valet 2014.

Enligt Eneroth är dörren inte stängd för M och KD om de vill ansluta senare.

Syftet med torsdagens samtal var att känna på ett antal idéer om hur notan ska betalas – det har talats om kostnader på minst 230 miljarder.

Stor osäkerhet

M och KD ändrade sig med motiveringen att det hela blir för dyrt och att pengarna behövs på annat håll, inte minst också för att rusta befintliga järnvägar.

Men också L, som ändå samarbetar med regeringen och skrivit under januariavtalet och dess punkt om att bygga nya stambanor, varnar för att det finns risk att det hela kan kosta mer än det smakar.

– Jag förväntar mig att regeringen presenterar ett förslag, eller möjligen flera, hur detta ska finansieras, inte minst eftersom det finns så mycket osäkerhet kring hur mycket det här kommer att kosta, sade Mats Persson (L) inför mötet.

Efteråt var inte han heller nåbar för en kommentar.

Snabbtågen i januariavtalet

Grunden för de samtal som ska hållas mellan regeringen, C, L och V utgår från vad som står i regeringens och samarbetspartiernas 73-punktsprogram, ibland kallat januariavtalet.

”Nya stambanor för höghastighetståg ska färdigställas så att Stockholm, Göteborg, Malmö och regioner och städer längs med och i anslutning till banans sträckning bättre knyts samman med moderna och hållbara kommunikationer. Det ska ske fortsatt utbyggnad av järnvägen i norra Sverige och planeringen för att bygga Norrbotniabanan i sin helhet ska intensifieras. Den breda finansieringsdiskussionen mellan sju riksdagspartier ska återupptas och utgöra utgångspunkten för det fortsatta arbetet med projektet. ”

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV