Radar

Fler barn än väntat offer för människohandel

Migrationsverket har släppt en rapport om människohandel.

Antalet misstänkta fall av människohandel ökar. Det går däremot inte att säga om ökningen även betyder att människohandeln i Sverige ökar. ”Min uppfattning är att vi har blivit bättre på att uppmärksamma det. Men det är jättesvårt att säga”, säger Lisa Hultin Knutas vid Migrationsverket.

Under 2019 upptäckte Migrationsverket 481 fall av misstänkt människohandel, enligt ny statistik från myndigheten. Antalet anmälda fall har ökat stadigt sedan 2015, förutom en nedgång förra året, då 382 fall anmäldes.

Den vanligaste formen av misstänkt människohandel som upptäcks av Migrationsverket gäller sexuella ändamål. Därefter att personer utnyttjas på arbetsmarknaden, det vill säga att någon arbetar under uppenbart oskäliga villkor. 

92 fall som gäller barn har rapporterats under 2019, vilket är mer än en fördubbling jämfört med 2018 då siffran låg på 44 barn.

– Det var absolut fler barn än jag väntat mig. Jag hade inte väntat mig mer än en fördubbling från föregående år, säger Lisa Hultin Knutas, Migrationsverkets centrala samordnare för människohandel.

En förklaring är att myndigheten varit extra uppmärksam på barn och ungdomar från Nordafrika, och särskilt Marocko, vilket lett till att myndigheten nästan standardmässigt rapporterat misstanke när det gäller ensamkommande barn därifrån, enligt Lisa Hultin Knutas.

–Grundutsattheten för den gruppen är så omfattande att det är lätt att fatta misstanke i de ärendena.

– Men det är viktigt att komma ihåg att de ofta är utsatta i ett annat EU-land och inte alltid gäller utsatthet i Sverige.

Fall av misstänkt människohandel

2019: 481
2018: 382
2017: 444
2016: 341
2015: 195
2014: 111

Källa: Migrationsverket

Misstänkta offer för människohandel

Antalet rapporterade fall 2019

Kvinnor: 266
Män: 123
Minderåriga: 92 (varav 18 flickor och 74 pojkar)

Form av exploatering

Sexuella ändamål: 202
Otillbörligt utnyttjande på arbetsmarknaden: 179
Tiggeri: 5
Andra ändamål: 54
Oklart ändamål: 86

Observera att flera personer kan ha utsatts för flera former av exploatering varför siffran inte överensstämmer med antalet utsatta individer.

Källa: Migrationsverket

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV