Radar

Skärpta regler för vedeldning i tätort

Att andas in röken från vedeldning orsakar både astma, högre risk för hjärtkärlsjukdom och ökar även risken för demens, enligt forskning från Umeå universitet.

När man eldar med ved släpps små partiklar ut som kan leda till andningsbesvär bland annat. Nu vill Naturvårdsverket byta ut alla gamla vedpannor till senast år 2027. 

I Sverige har omkring 170 000 hus i Sverige fortfarande vedpanna. Nu vill Naturvårdsverket att de ska tas bort. De som byter ut dem föreslås få en så kallad utbytespremie och de som väljer att ha kvar dem ska ha en slags tank där värmen kan bevaras. Detta ska göra att de inte behöver elda i lika hög utsträckning. 

De här reglerna ska gälla i tätorter med fler än 200 invånare, men många remissinstanser vill att reglerna ska vara tuffare och gälla även orter med färre än 200 invånare – bland dem Astma- och allergiförbundet.

– Man blir helt enkelt sjuk av de partiklar som vedeldning ger. Det är ju riktigt dåligt när man eldar väldigt frekvent med de gamla vedpannorna. De nya kaminerna är betydligt bättre, säger Solveig Enberg, vice ordförande för Astma- och allergiförbundet till Ekot.

Varje år dör cirka 1000 personer i förtid, på grund av farliga partiklar som utsöndras vid vedledning, enligt Naturvårdsverket.