Zoom

Mauretanien: Imamer tar strid mot barnäktenskap

I Mauretanien, ett land i nordvästra Afrika, beräknas 37 procent av flickorna  ha ingått äktenskap innan de fyllt 18 år.

Mauretanien är ett av de länder i världen där många flickor gifter sig alldeles för tidigt. Men religiösa företrädare och folkliga ledare har samlats i en satsning som syftar till att förändra attityderna till barnäktenskap.

– Jag vägrade att gifta bort min dotter av ett enkelt skäl – att hon skulle få bättre möjligheter. Jag ville inte att hon skulle gå igenom samma svårigheter som drabbade mig som ung, säger Lemeima mint El Hadrami, 49.

Själv blev hon bortgift redan som 13-åring och blev som så många andra unga kvinnor i samma situation gravid tidigt och tvingades att hoppa av skolan. Hon fick två döttrar efter svåra graviditeter. Sedan blev hon lämnad av sin man.

Lemeima mint El Hadrami (i mitten, infälld bild) blev själv bortgift som 13-åring
Lemeima mint El Hadrami (i mitten, infälld bild) blev själv bortgift som 13-åring. Här med sina två döttrar och sin syster. Foto: Världsbanken/Vincent Tremeau. Foto stor bild: Ben Curtis/AP/TT

– På den tiden visste inte folk att barnäktenskap är skadliga för flickors hälsa. Det var en vanlig sedvänja för oss, säger Lemeima mint El Hadrami.

Hon kommer från Selibabi i sydöstra Mauretanien, ett land i nordvästra Afrika där 37 procent av flickorna beräknas ha ingått äktenskap innan de fyllt 18 år.

Här arbetar FN:s befolkningsfond, UNFPA, tillsammans med andra organisationer för att öka kunskaperna om de enorma skador som barnäktenskapen ger upphov till – som att flickorna hoppar av skolan till de ökande graviditetsrelaterade riskerna och att flickorna löper en ökad risk att leva ett liv i fattigdom. Men för att ändra attityderna krävs också engagemang från religiösa företrädare och andra ledare.

Många flickor mister livet

– En flicka kan inte genomgå en graviditet eftersom hon själv är ett barn vars kropp inte är redo för att föda en bebis, säger Telmidy, imam vid Kuba-moskén i Selibabi.

Han säger att många unga flickor i området har förlorat sina liv på grund av graviditetsrelaterade orsaker.

Telmidy är en av två hundra ledare som har engagerats i landet av projektet SWEDD, ett samarbete tillsammans med bland andra UNFPA som syftar till att lyfta fram att barnäktenskap står i strid med islam. Telmidy och andra imamer säger att de vill bidra till att förändra attityderna.

Imam Telmidy (infälld bild) föreläser om riskerna med tidiga äktenskap för flickor
Imam Telmidy (infälld bild) föreläser om riskerna med tidiga äktenskap för flickor. Foto: Världsbanken/Vincent Tremeau. Foto stor bild: Schalk van Zuydam/AP/TT

– Vi diskuterar och förmedlar våra erfarenheter och vår kunskap om islam genom att gå från dörr till dörr eller i samband med fredagsbönen, och människor har börjat förstå och agera därefter, säger Telmidy.

Projektet SWEDD finansieras av Världsbanken och drivs av myndigheterna i Mauretanien, Benin, Burkina Faso, Tchad, Elfenbenskusten, Mali och Niger med stöd av UNFPA.

Vid sidan av samarbetet med religiösa ledare driver man inom projektet även ett populärt radioprogram som syftar till att stärka flickors och kvinnors ställning.

Når många på landsbygden

Lemeima mint El Hadrami säger att hon blivit starkt påverkad av budskapen i radioprogrammen.

– Jag vill att min dotter ska komma så långt som möjligt i sina studier, att hon får ett bra arbete som kan ge henne en hygglig levnadsstandard. Hon kan bli en minister, en läkare eller en barnmorska, säger hon.

Genom projektet har de religiösa ledarna nått många på landsbygden i Mauretanien med sina budskap om farorna med barnäktenskap.

UNFPA driver också utbildningar för imamer om sexuell och reproduktiv hälsa
UNFPA driver också utbildningar för imamer om sexuell och reproduktiv hälsa. Foto: Schalk van Zuydam/AP/TT

UNFPA driver dessutom utbildning för imamerna om sexuell och reproduktiv hälsa, däribland om fördelarna med familjeplanering och behovet av att bekämpa könsbaserat våld och kvinnlig omskärelse.

– Islam är en religion som vördar människor. Allt som skadar en individs fysiska eller mentala hälsa är därför förbjudet. Men vissa är fast i traditionella sedvänjor och förstår inte farorna med dessa vanor, säger imamen Hademine Saleck Ely vid moskén i Nouakchott.