Radar

Självmord ofta kopplat till brister i sjukvården

Brister i sjukvården är i 55 procent av fallen en bidragande orsak till självmord, enligt en ny rapport.

En bidragande orsak till självmord är brister i sjukvården, enligt en ny rapport. Många som tar sitt liv har haft kontakt med vården kort innan sin död, visar rapporten. 

Brister i sjukvården är i 55 procent av fallen en bidragande orsak till självmord, enligt den nya rapporten från Hälsohögskolan, Jönköping University och Lunds universitet.

– Det är anmärkningsvärt att det i över 50 procent av fallen återfinns brister i vården. I vår studie framkommer också att de åtgärder som föreslås ofta är enstaka interna utbildningsinsatser, utan tydligt hållbara effekter i organisationerna, säger Elin Roos af Hjelmsäter, en av de fyra forskarna som genomfört studien. 
 
I studien undersökte forskarna alla suicidfall som anmäldes enligt Lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) under 2015.

De vanligaste bristerna upptäcktes i behandling eller i bedömningen av risk för självmord. Till exempel fick patienterna inte medicinsk behandling i tid och i andra fall följdes inte rekommenderade riktlinjer.

Under 2015 registrerades totalt 1179 suicid i Sverige och i studien studerades 436 unika suicidfall.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV