Radar

Bränder kan tvinga kvarts miljon att evakuera

En brandman försöker begränsa en kontrollerad brand i Victoria under torsdagen.

Stormvarning och temperaturer på 40 grader hotar delar av redan brandhärjade områden i Australien under dagen. En kvarts miljon människor har förberetts på att de kan behöva evakueras.

I dagar har räddningstjänster över sydöstra Australien rustat för fredagen, som de fruktade skulle komma med nya svåra bränder. Och tyvärr fick de rätt.

– Det blev som vi trodde, elden har börjat röra på sig, säger Brett Mitchell från delstaten Victorias räddningstjänst till ABC Gippsland.

Under eftermiddagen möttes två stora bränder vid gränsen mellan Victoria och New South Wales och skapade en än större brand som sammanlagt bränt ner 640 000 hektar i närheten av nationalparken Kosciuszko och enligt brandchefen Ian Pratt i staden Tumbarumba hotar ett ”mycket stort område”.

Sydney Morning Herald rapporterar att det är ”mycket troligt” att alla bränder i området kring gränsen mellan de två delstaterna kommer att sprida sig och förenas i en enda gigantisk brand på miljontals hektar, där den nu nybildade storbranden bara blir en mindre del.

240 000 har varnats

Myndigheterna i Victoria hade då flera timmar tidigare via sms varnat 240 000 människor att de kan tvingas evakuera.

– Om man kan ta sig ut, så borde man åka, man borde inte befinna sig i de avlägsna skogarna i vår delstat, sade Victorias räddningstjänstchef Andrew Crisp till ABC News inför den fruktade fredagen, då de värst drabbade områdena i Victoria och New South Wales väntas få temperaturer på 40 grader.

Dessutom kommer stormvarningar över samma område, vindar som skulle försvåra brandbekämpningen avsevärt. Under eftermiddagen väntas regn över Melbourne – men över East Gippsland och längre nordöst, områdena som är värst drabbade, väntas nederbörden bli mindre. De få droppar som eventuellt kommer, runt tio millimeter, är inte på långa vägar tillräckliga.

I New South Wales rapporterade räddningstjänsten RSF på eftermiddagen att runt 135 bränder brann i delstaten, 50 av dem utom kontroll.

Stad på Kangaroo Island isolerad

På Kangaroo Island i South Australia är en stad, Kingscote, isolerad efter flera bränder under natten. Räddningstjänsten hoppades kunna öppna vägar till orten under fredagen.

– Vi var tvungna att under natten evakuera brandmännen som befann sig i Emu Cove. Våra räddningsarbetare fick ingen vila under natten, men vi måste fortsätta. Vädret har inte blivit bättre och bränderna kommer fortsätta brinna, säger Ian Tanner på räddningstjänsten South Australian Country Fire Service till ABC News.

– Under dagen ska vi försöka jobba hårt för att öppna vägarna om de är tillräckligt säkra och så måste vi få upp elledningarna också. Turister och andra som inte måste vara på ön kommer inte att få det bekvämt i dag.

Under tidig morgon svensk tid rapporterade Nasa att röken från bränderna nått nära 18 kilometer upp i atmosfären.

Bränderna i Australien

Det finns olika uppgifter om hur stora områden som eldhärjats i Australien, och en officiell exakt sammanräkning finns ännu inte. Nyhetsbyrån Reuters rapporterar att 10,5 miljoner hektar land har förstörts.

Vid bränderna i regnskogen Amazonas sommaren 2019 brann 2,5 miljoner hektar mark och vid de stora bränderna i Kalifornien 2018 brann närmare 800 000 hektar.

27 människor har omkommit i samband med bränderna i Australien, de flesta i delstaten New South Wales, som har den största befolkningen. På fredagsmorgonen hade 1 995 bostäder enligt räddningstjänsten NSW RFS förstörts bara i New South Wales och landets vilda djurliv har drabbats hårt.

Det har kommit ovanligt lite regn i delar av Australien en längre tid, vilket har lett till utbredd torka. Samtidigt har starka vindar bidragit till att bränderna spridits.

Radar

Gängmedlemmar ska få portas från allmänna platser

Justitieminister Gunnar Strömmer (M) under en pressträff där nya verktyg i kampen mot de kriminella gängen presenterades.

Åklagare ska kunna förbjuda personer som främjar gängkriminalitet från att vistas på en viss plats. Även om de inte dömts för brott.
– Syftet är att brett kunna arbeta med att plocka bort individer som bedöms vara farliga, säger justitieminister Gunnar Strömmer (M).

I en lagrådsremiss föreslår regeringen en ny lag om preventivt vistelseförbud på allmän plats, som ska börja gälla redan 1 februari. Syftet med den nu föreslagna lagen är att förebygga och förhindra brottslighet i kriminella nätverk, till exempel skjutningar och sprängningar.

Lagen innebär att en person som tillhör eller verkar för en kriminell grupp ska få beläggas med vistelseförbud om han eller hon medvetet främjar gruppens brottslighet. Beslut tas av åklagare på begäran av polisen.

Brottsligheten måste ha en koppling till en gängkonflikt i vilken det finns risk för att skjutvapen eller sprängämnen används, eller handla om brottslighet som allvarligt skadar tryggheten på en viss allmän plats. Enligt Strömmer kan det till exempel handla om öppen narkotikahandel.

På frågan om vistelseförbud främst ska riktas mot gängledare eller mot gängens springpojkar svarar justitieministern:

– Lagen riktar sig inte bara mot toppen av pyramiden, utan syftet är att brett kunna arbeta med att plocka bort individer som bedöms vara farliga och som kan främja brottslighet av grovt slag.

För vagt?

Grunden för åklagarens beslut om vistelseförbud kommer att utgöras av underrättelser från polisen om aktuell person. Vistelseförbudet behöver inte vara kopplat till en dom.

– Det måste finnas en viss nivå på de underrättelser som ligger till grund för ett sådant beslut, säger Strömmer.

Justitiekanslern, JK, har varnat för att det utredningsförslag som regerings lagrådsremiss bygger på ”i allt väsentligt är uttryckta i vaga och/eller allmänna ordalag”. Därmed överlämnas uttolkningen av hur lagen ska tillämpas i stor utsträckning till åklagare och polis.

Även mot barn

Ett vistelseförbud ska vara avgränsat och framförallt gälla för ”allmän plats”. Enligt lagrådsremissen omfattar den formuleringen en stor del av den geografiska ytan i utsatta områden och de flesta platser, inom- och utomhus, där allvarlig brottslighet bedrivs. Förutom allmän plats ska även skolgårdar och områden runt förskolor och fritidshem omfattas.

Vistelseförbudet ska få gälla högst sex månader i taget, men kunna förlängas. I allvarliga fall ska man kunna kontrollera att förbudet följs genom att personen får en elektronisk fotboja.

Överträder man vistelseförbudet ska man kunna straffas med fängelse i högst ett år.

Vistelseförbud ska kunna beslutas inte bara mot vuxna utan också mot barn över 15 år.

Radar

Superlånga lastbilar ska minska utsläppen

Från 1 december blir det tillåtet med upp till 34,5 meter långa lastbilar på svenska vägar.

Som land nummer två i Europa tillåter Sverige nya superlånga lastbilar, nio meter längre än dagens ekipage. Till följd beräknas utsläppen minska.

Från tidigare tillåtna 25,25 meter – till 34,5 meter. På fredagen öppnar de första vägarna i Sverige för lastbilar som är nio meter längre än vad vi är vana vid. Syftet är att effektivisera transporterna.

– Med längre lastbilar så får man plats med mer gods per lastbil, vilket i sin tur innebär färre lastbilar på vägarna och mindre utsläpp, säger Sandra Nordahl, enhetschef på Trafikverket.

Enligt myndighetens beräkningar kan utsläppen från den tunga lastbilstrafiken minska med mellan fyra och sex procent med de nya lastbilarna.

De längre lastbilarna kommer att tillåtas köra på totalt 590 mil statliga vägar samt ett antal kommunala anslutningsvägar. Grafik: Johan Hallnäs/TT

Invändningar från facket

Fackförbundet Transport har dock lyft oro för att säkerheten på vägarna kan påverkas, rapporterar Arbetet. Dels oroar man sig för att de långa ekipagen kan bli svårare att backa undan vid till exempel olyckor med brandrisk, dels för att risken för olyckor vid omkörningar ökar.

Men Sandra Nordahl betonar det inte finns någon anledning till oro.

– De ska fungera precis lika bra som de lastbilar som finns i dag vad gäller framkomlighet. Sedan kan det alltid finnas en utmaning med att backa undan eller på annat sätt flytta fordon vid olyckor, men det gäller oavsett fordonslängd, säger hon.

De är dessutom tydligt uppmärkta med en skylt fram och bak, så att andra trafikanter ska kunna planera sina omkörningar.

– Studier som gjorts visar ingen generell ökad trafikrisk kopplat till att fordonen blir nio meter längre. Snarare tvärtom, att det blir färre lastbilar i trafiken innebär lägre risk för olyckor, säger Sandra Nordahl.