Radar

Så blir hus i kallt klimat blir mer energisnåla

Energianvändningen i hus står för 40 procent av den totala energianvändningen i Europa och i kallt klimat behövs mycket uppvärmningsenergi.

Att värma upp hus står för en stor del av energianvändningen, inte minst på kallare breddgrader. Nu har forskare undersökt det bästa sättet att få flerbostadshus i norra Sverige att bli mer energisnåla, rapporterar P4 Norrbotten.

Energianvändningen i hus står för 40 procent av den totala energianvändningen i Europa och i kallt klimat behövs mycket uppvärmningsenergi. Forskare vid Luleå tekniska universitet har undersökt hur man kan minimera energianvändningen i äldre flerbostadshus.

I studien tittade forskarna bland annat på ett miljonprogramshus i Kiruna byggt på 1970-talet och ett kulturhistoriskt intressant hus i Gällivare byggt på 1910-talet.

– Det mest kostnadseffektiva sättet att renovera ett flerbostadshus från 60-talet är att tilläggsisolera tak, väggar och byta fönster, säger forskningsingengören Anton Kjellsson till P4 Norrbotten.

Samarbete med Finland och Norge

I projektet skapade Anton Kjellsson en energisimuleringsmodell som kalibrerades så att husens verkliga el- och fjärrvärmeanvändning och dess genomsnittliga värmegenomgångskoefficient överensstämde med modellens värden.

Genom simuleringar undersöktes om flerbostadshusen efter att olika energieffektiveringspaket implementerats klarade Boverkets energikrav.

Forskningsprojektet är ett samarbete med forskare i Finland och Norge, där syftet är att stötta gränsöverskridande samarbeten som stärker den ekonomiska och sociala utvecklingen i den nordligaste delen av Finland, Norge och Sverige.