Radar

Nyckelbiotopsinventering stoppas

En nyckelbiotop är ett skogsområde med mycket högt naturvärde där det finns eller kan finnas sällsynta växter och djurarter.

Den 1 januari 2021 kommer Skogsstyrelsen sluta registrera nyckelbiotoper i samband med avverkningsanmälningar. Beslutet har fått kritik både internt inom Skogsstyrelsen och av andra myndigheter och organisationer. 

– Skogsstyrelsens beslut innebär att de sista oskyddade skogarna med höga naturvärden som finns kvar i Sverige riskerar avverkning. Det är en katastrof för den biologiska mångfalden, säger Sten Brodén, ordförande, Naturskyddsföreningen i Strömstad i ett pressmeddelande.

En nyckelbiotop är ett skogsområde med dokumenterade höga naturvärden och som har en stor betydelse för skogens växter och djur. Enligt skogsbrukscertifieringen FSC som alla stora skogsbolag i Sverige är anslutna till får nyckelbiotoper inte avverkas. 

Även skogsbrukscertifieringen PEFC som mindre markägare ofta är anslutna till, innebär restriktioner för avverkning av nyckelbiotoper, enligt Naturskyddsföreningen i Strömstad.

Sverige når inte miljömålen

Forskning pekar på att minst 20 procent produktiv skogsmark i Sverige måste skyddas för att kunna bevara skogens växt- och djurliv långsiktigt. Så mycket skyddsvärd skog finns inte kvar i Sverige idag, enligt Naturskyddsföreningen i Strömstad. 

– Vi når inte våra miljömål idag. Att sluta registrera nyckelbiotoper i samband med avverkningsanmälningar kommer att leda till att Sveriges miljöarbete för den biologiska mångfalden urholkas, säger Sten Brodén.

Beslutet att sluta registrera nyckelbiotoper i samband med avverkningsanmälningar fattades i december 2019 av Skogsstyrelsen, som  enligt Naturskyddsföreningen i Strömstad var oeniga i frågan. 

Naturskyddsföreningen i Strömstad kommer att demonstrera mot Skogsstyrelsens beslut i närheten av Skogsstyrelsens kontor i Uddevalla den 30 december kl. 11.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV