Radar

Uselt migrantläger i Bosnien stängs

Många migranter som kommit till Bosnien-Hercegovina saknar någonstans att ta vägen.

Ett läger för migranter och flyktingar i Bosnien-Hercegovina stängs.
Livsvillkoren där har dömts ut, bosniska myndigheter har ignorerat det och ytterligare ett tusental människor kan få bosätta sig i skogen över vintern.

Lägret i Lipa ligger nära gränsen till EU-landet Kroatien och hyser omkring 1 300 människor. Det internationella migrationsorganet IOM har tidigare dragit in anslagen till det i utgångsläget temporära lägret som en markering, och beslutar nu att det ska stängas helt och hållet, rapporterar bosniska medier.

När temperaturen sjunkit har många i lägret tvingats sova utomhus eller i enklare tält. Elektricitet kommer från en enda generator och vatten kommer med lastbilar som anländer via den enda grusvägen som leder dit, skriver Balkan Insight.

Larmat om kris

För en dryg vecka sedan uppmanade EU:s Bosniendelegation landet att åtminstone ge lägrets invånare ordentligt tak över huvudet. Man måste agera omedelbart, var budskapet. EU har bistått myndigheterna med ”avsevärt ekonomiskt och tekniskt stöd”, tillade man.

Europarådets människorättskommissionär Dunja Mijatovic skrev ett brev till bosniska ledare och varnade för att en humanitär kris är på väg att inträffa, inte minst med anledning av pandemin.

En migrant står intill ett snötäckt tält i ett läger i Vucjak, som låg inte långt ifrån där Lipalägret står, men som stängde ungefär när det öppnade
En migrant står intill ett snötäckt tält i ett läger i Vucjak, som låg inte långt ifrån där Lipalägret står, men som stängde ungefär när det öppnade. Arkivbild från 3 december förra året. Foto: Darko Bandic/AP/TT

Människorna i Lipalägret har lämnat sina hemländer för att söka sig mot Europa. När unionens gränser stängts igen har många hamnat på andra sidan, i grannländer som begärt europeisk hjälp för att ta hand om dem.

Lägret öppnades tidigare i år och under årets lopp har andra tillfälliga läger i landet stängts, varpå människor hamnat i ett redan fyllt läger i Lipa.

Politiskt dödläge

Migrationen är en svår stötesten i Bosnien. Alla anläggningar ligger i den bosniakisk-kroatiska delen av landet, då den serbiska delen inte vill ta emot några migranter. Förhandlingar inom landets ministerråd har inte lett till någonting: Lägret har inte blivit en permanent anläggning, det har inte fattats några beslut inför vintern och det finns inget svar på var migranterna ska ta vägen, rapporterar dagstidningen Dnevni Avaz.

IOM meddelar att man kommer att dela ut frukost och sovsäckar till de människor som är kvar när lägret stänger. Sedan väntas många bosätta sig i skogen, i övergivna byggnader, försöka få plats på något annat läger, eller försöka komma in i Kroatien.

Omkring en fjärdedel av de omkring 10 000 migranter och flyktingar som uppehåller sig i landet bedöms sakna ett riktigt ställe att bo på.