Radar

Rädda Barnen: ”Sverige måste ta hem de svenska barnen”

Finland har hämtat hem kvinnor och barn från al-Hol-lägret i Syrien.

Nu tar Tyskland och Finland hem finska och tyska barn från läger i nordöstra Syrien. Rädda Barnen välkomnar beslutet och vädjar till regeringen att göra detsamma.

– Regeringen måste ta hem de svenska barnen nu. Vi välkomnar att våra grannländer, inte minst Finland, nu går före och tydligt visar hur principen om barnets bästa och tryggande av barns grundläggande rättigheter kan vägleda regeringens agerande när det gäller barnen i Syrien, säger Jon Bergeå, policyrådgivare på Rädda Barnen Sverige i ett pressmeddelande.

På en presskonferens på söndagen sa Finlands särskilda sändebud i Syrien, Jussi Tanner, att det är myndigheternas plikt att trygga barnens rättigheter. Det enda sättet att göra det är att ta hem dem, menade han.

Tanner sa också att barnen måste tas hem tillsammans med sina föräldrar eftersom den lokala administrationen i lägret inte går med på att separera barn från föräldrar.

En säkerhetsfråga

Samtidigt konstaterade han att ett hemförande inte betyder straffrihet för mammorna, utan att det kommer att göras en individuell säkerhetsprövning för varje finländare som är straffrättsligt ansvarig.

Hemförande är också en säkerhetsfråga, menade Jussi Tanner, eftersom det inte går att avradikalisera personer i lägren. Ju längre barn befinner sig där, desto sämre blir deras möjligheter att bli fria från radikala idéer.

Rädda Barnen skriver i sitt pressmeddelande att ”Finlands regering i denna fråga satt barnets bästa först och sedan arbetat hårt och framgångsrikt för att undanröja de praktiska, diplomatiska och administrativa svårigheter som stått i vägen för att garantera de finska barnens rättigheter.”

Genom sitt agerande, menar de, sätter Finland ett exempel för andra stater med ambitionen att försvara mänskliga rättigheter som barnkonventionen och rättsstatens principer, inklusive Sverige.

Samtidigt påtalar organisationen vikten av att krigsbrott som begåtts i kriget Syrien måste utredas av svensk polis och åklagare, och att det internationella samarbetet för att samla in och dokumentera bevis tillsammans med det kurdiska självstyret stärks.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV