Radar

Coronapandemin har skapat nya utsatta

Mycket av den sociala verksamheten sker idag utomhus.

Behovet av stöd till de grupper i samhället som lever i särskild utsatthet i förhållande till covid-19 ökar. I en ny rapport identifieras även en ny grupp av unga, tidigare timanställda, som nu står utan arbete, mat och bostad.

Bland de åtta utsatta grupper som identifieras i kyrkornas samlade rapport Utsatthet i pandemitid – nämns bland annat hemlösa, äldre med låga inkomster, papperslösa och EU-medborgare.

– Behovet av stöd till dessa grupper ökar kraftigt just nu. Kyrkorna och dess diakonala organisationer kommer att möta nya målgrupper och framför allt ett ökat antal människor i psykisk ohälsa i sviterna av covid-19 på grund av bland annat arbetslöshet och hemlöshet, säger Karin Wiborn, generalsekreterare för Sveriges kristna råd i ett pressmeddelande.

Rapporten beskriver både nya och sedan tidigare kända grupper som lever i utsatthet. En ny grupp är unga som tidigare varit timanställda och som nu tappat fotfästet och står utan arbete, mat och bostad.

Många frågor

Kyrkorna ser också en stor ökning av fattiga äldre och ensamma som besöker den öppna verksamheten för att få mat och gemenskap.

En annan ny identifierad grupp är människor som sörjer sina anhöriga som mist livet, och inte kunnat följa deras sista timmar. Detta har skapat många frågor, oro, frustration, sorg och en känsla av tillkortakommanden, enligt rapporten.

– Insatser på individ- och civilsamhällesnivå är nödvändiga men inte tillräckliga. Våra beslutsfattare på kommun- och riksnivå behöver se de revor som växer i samhällets skyddsnät, säger Karin Wiborn.

I gruppen som sammanställt rapporten finns representanter från Equmeniakyrkan, Stockholms katolska stift, Svenska kyrkan, Frälsningsarmén, Pingst – Fria församlingar i samverkan, Svenska alliansmissionen och Hela människan, kyrkornas gemensamma sociala arbete.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV