Radar

Vegotrend drivs av kvinnor och unga

58 procent av deltagarna i årets Vegobarometer angav klimat och miljö som det huvudsakliga skälet till att ändra sin kost.

Allt fler svenskar äter mer vegetarisk mat. Dubbelt så många ändrar sin kost av klimatskäl, och främst är det kvinnor och unga som driver övergången till mer vegetarisk mat. Det visar årets Vegobarometer.

Trenden att äta mer vegetarisk kost blir allt tydligare – och allt fler konsumenter styr om mot mer vegetariskt på tallriken, visar årets Vegobarometer som gjorts på uppdrag av Axfood sedan 2016.

– Vi ser en trend där allt fler väljer mer vegetarisk kost utan att för den skull helt överge köttet. Mer växtbaserad kost är positivt både för den egna hälsan och för utvecklingen mot en mer hållbar matkonsumtion med mindre klimatpåverkan, säger Axfoods hållbarhetschef Åsa Domeij i ett pressmeddelande.

Under de fem år som Vegobarometern publicerats har andelen vegetarianer minskat marginellt och andelen veganer ökat något. De stora förändringarna har i stället skett genom att de som äter vegetariskt några gånger i veckan blir allt fler, medan de som aldrig äter vegetariskt blir allt färre.

Ökad försäljning av vegoprodukter

Förändringarna av matvanor syns också tydligt i både försäljnings- och sortimentsutveckling. Försäljningen av vegetariskt (fryst och kyld vegetarisk mat) har under det senaste året ökat med över 15 procent.

– Utvecklingstakten för det vegetariska sortimentet är hög, och vegetariskt är ett av våra prioriterade områden för att ligga långt fram när det gäller bra och hållbar mat, i allt från växtbaserade mejerialternativ till färdigrätter, säger Johan Neuman, affärsområdeschef för egna märkesvaror på Axfood inköps- och logistikbolag Dagab.

Undersökningen genomfördes av Kantar-Sifo under perioden 11 – 14 november 2020. Panelen är slumpmässigt rekryterad. Antalet svarande var 1 583 och deltagarfrekvens i är cirka 50 procent.

Siffror från undersökningen

Andelen svenskar som äter vegetariskt 2-6 gånger i veckan har på fem år ökat från 19 till 29 procent – och andelen som aldrig äter vegetariskt har minskat från 21 till 12 procent. 
Totalt äter 56 procent av svenskarna vegetariskt minst en dag i veckan.
Nästan en fjärdedel (23 procent) uppger att de kommer att fortsätta ändra matvanorna och äta mindre kött under det kommande året. 58 procent anger klimat och miljö som det huvudsakliga skälet, medan 27 procent anger hälsoskäl till minskat köttätande.
Fler kvinnor än män (10 procent mot 4 procent) är vegetarianer eller veganer. 
Bland unga är 16 procent vegetarianer medan endast 1 procent av äldre är det. Unga anger också i betydligt högre utsträckning än äldre att det är klimat- och miljöskäl som gör att man planerar att äta mer vegetariskt framöver, medan äldre i högre utsträckning anger hälsoskäl.
Källa: Axfood

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV