Radar

UNDP föreslår ny definition av utveckling

UNDP:s nya mått räknar in länders koldioxidutsläpp och dess materiella fotavtryck, förutom hälsa, utbildning och levnadsstandard.

Mänsklig utveckling måste ske utan att belasta planeten och då behöver innebörden av utveckling definieras om. Det menar FN:s utvecklingsprogram, UNDP som därför presenterar ett nytt mått för att beräkna mänsklig utveckling där även planetens välbefinnande tas med.

När UNDP har mätt mänsklig utveckling har det utgått ifrån beräkningar om nationers hälsa, utbildning och levnadsstandard.

I samband med 30-årsutgåvan av rapporten Human Development Report; The Next Frontier: Human Development and the Anthropocene presenterar UNDP nu ett nytt mått som också räknar in länders koldioxidutsläpp och dess materiella fotavtryck.

– Människor utövar en aldrig tidigare skådad makt över planeten. I kölvattnet av kriser som Covid-19-pandemin, rekordhöga temperaturer och ökad ojämlikhet är det nu dags att en gång för alla omdefiniera vad vi egentligen menar med utveckling och synliggöra våra koldioxidutsläpp och materiella fotavtryck, säger Achim Steiner, chef för UNDP, i ett pressmeddelande.

UNDP konstaterar att inget land i världen har lyckats uppnå en hög grad av mänsklig utveckling utan att samtidigt belasta planeten.

Rika länder undviker kostnaderna

Det nya sättet att mäta visar också tydligt att över 50 länder, som tidigare hamnat högt på UNDP:s lista över mänsklig utveckling, nu faller ur toppklassen på grund av deras beroende av fossila bränslen och materiella fotavtryck.

Samtidigt rör sig länder som till exempel Costa Rica, Moldavien och Panama uppåt i indexet, vilket UNDP menar visar på att mänsklig utveckling är möjlig utan för stora påfrestningar på planeten. 

UNDP:s rapport beskriver också hur ojämlikheter, med djupa rötter i kolonialism och rasism, innebär att rika människor får ta del av naturens fördelar samtidigt som de undviker kostnaderna. Något som kväver fattiga människors möjligheter och minimerar deras förmåga att göra något åt situationen, enligt UNDP.

– Nästa steg inom mänsklig utveckling handlar inte om att välja mellan människor och träd. Det handlar om att erkänna hur mänsklig utveckling, som drivs på av ojämlikhet och koldioxidintensiv tillväxt, nu har nått vägs ände, säger Pedro Conceição, chef för UNDP:s Human Development Report Office och huvudförfattare till rapporten.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV