Radar

Biodrivmedel i svenskt flygbränsle nästa år

En Airbus 320 Neo tankas på Arlanda flygplats.

För att minska flygets klimatpåverkan vill regeringen lagstifta om successivt ökande inblandning av biodrivmedel i flygbränsle.

Från och med den 1 juli 2021 ska allt flygbränsle som tankas i Sverige – för både inrikes- och utrikesflyg – innehålla 1 volymprocent biodrivmedel. Andelen biobränsle ska sedan ökas stegvis till 30 procent år 2030. Det framgår av ett lagförslag som regeringen nu skickar på lagrådsremiss.

– Vi ser att vi kommer att behöva flyget även i framtiden. Då måste flyget ställa om och minska sina utsläpp radikalt, inte gå i helt motsatt riktning som det varit tidigare, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP) till TT.

Minskning med 24 procent

Förslaget bygger på den utredning som Miljöpartiets tidigare språkrör Maria Wetterstrand lämnade till regeringen förra året, om styrmedel för att främja användningen av biobränsle för flyget.

Utredningen, som gjordes före pandemin, har räknat med att flygandet fortsätter att öka i en takt som kommer att öka utsläppen från flyg som tankas i Sverige med 6 procent fram till 2030 jämfört med nivån 2017 – om flygbränslet är fossilt. Med den föreslagna inblandningen av biodrivmedel beräknas utsläppen i stället minska med 24 procent.

I lagförslaget finns inga villkor på hur biodrivmedlen ska framställas, eller var de produceras.

– Vi arbetar för att det som används ska vara spårbart och hållbart. Vi fortsätter att arbeta med den frågan, säger Isabella Lövin.

"Står mitt i en klimatkris"

Inblandningen av biodrivmedel beräknas leda till att biljettpriset för en inrikes enkelresa ökar med 3 kronor 2021 och med 41 kronor 2030. För en interkontinental resa beräknas ökningen bli 19 respektive 250 kronor.

TT: Kan effekten bli att folk väljer att flyga mer, när de vet att flygbränslet innehåller biodrivmedel?

– Vi står mitt i en klimatkris. Ingen kan ta lätt på det. Vi måste ta ansvar både som regering och på ett personligt plan, säger Isabella Lövin.

Om regeringens lagförslag går igenom blir Sverige ett av de första länderna i världen som inför denna typ av reduktionsplikt för flygbränsle. Norge lagstiftade om en motsvarande åtgärd som trädde i kraft redan detta år.

Lagförslaget omfattar inte flygbränslets sammansättning efter 2030.

Stegvis ökad mängd biodrivmedel

Tillgången på biobränsle är fortfarande begränsad. Enligt utredningen ”Biojet för flyget” bör reduktionsplikten därför smygas i gång 2021 och sedan ökas snabbare från 2025, då tillgången bedöms vara större.
Så här planeras inblandningen av biobränslen ske fram till 2030:

Årtal: inblandning (volymprocent)
2021: 1%
2022: 2%
2023: 3%
2024: 4%
2025: 5%
2026: 8%
2027: 12%
2028: 17%
2029: 23%
2030: 30%

Källa: Biojet för flyget SOU2019:11

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV