Energi · Hallå där

4 frågor till…

Frida Ekerlund är projektledare på Vardagens Civilkurage som har utvecklat appen Klimatskapa.

…Frida Ekerlund, projektledare på Vardagens Civilkurage, som har skapat en webbaserad app om klimatsamtal och aktivism. 

Berätta om bakgrunden och innehållet i appen. 

– Appen Klimatskapa kommer ur ett projekt som vi kallar för Klimatprata där vi vill skapa konstruktiva klimatsamtal som leder till mer handling. Samtal om klimatet kan ju annars ofta leda till uppgivenhet. Förra året utvecklade vi en sida som vi kallar för klimatprata.se där vi bland annat har listat 25 olika klimathärskartekniker och tips på hur en kan bemöta dem. Det ligger sedan till grund för våra praktiska träningar där en genom rollspel får pröva hur det är att ha de här samtalen med hjälp av olika samtalstekniker.

– Appen har två kapitel, ett som heter ”Prata” och ett som heter ”Organisera”. I organisera-delen får en verktyg till hur vi kan skapa aktivism i vår vardag. Det handlar om visioner, strategier och hur vi kan skapa ickevålds-aktioner. Så det är en breddning av klimatprata.se som du kan använda både för klimatsamtal och för att organisera dig tillsammans med andra.

På vilket sätt hänger samtal om klimatet ihop med civilkurage?

– På många sätt. Det har pratats mer om klimatet de senaste åren, men vi behöver se över hur vi gör för att pratet ska leda till handling och förändrad politik. Det kan handla om att ställa obekväma frågor eller att ingripa genom att ställa en följdfråga till någon som inte har fått prata eller ge tillbaka ordet till någon som blivit avbruten. Civilkurage handlar inte bara om hjältedåd, som att rädda någon som håller på att drunkna, utan spektrat inom civilkurage vill vi se som något mycket större. Vi behöver massor av mikrohandlingar överallt. 

Vad är det för samtalstekniker som ni menar att vi kan använda när vi pratar om klimatet?

– Det finns inga universallösningar utan det dyker hela tiden upp nya tekniker. Det kan handla om allt ifrån vilka ord vi använder till att skapa ett mer känslofokuserat samtal. Ibland kanske vi fastnar i en typ av samtal som bara handlar om kunskaper, men det räcker inte med att vi är medvetna vi behöver också visa att vi är engagerade och bjuda in till handling.

Vad har du själv stött på för motargument när du har pratat med klimatskeptiker eller klimatförnekare?

– Vi försöker att inte fokusera så mycket på uttalade klimatförnekare för de är ganska få men högljudda. Problemet är inte så mycket klimatförnekarna utan att det finns många som sympatiserar med oss men som inte handlar. Därför fokuserar vi mest på att prata med de som är neutrala eller passiva, eller som säger att vi inte behöver göra så mycket eftersom tekniken kommer att lösa allt.

– En attityd som jag personligen har stött på är de som säger att vi är så duktiga. Det är fint med komplimanger, men det blir också en del av en hejaklack som är passiv och det är de personerna vi behöver väcka. En annan attityd jag har mött är de som idoliserar och säger att de stöttar Greta istället för att stötta klimatfrågan, det blir en förskjutning av syften och mål. De personerna behöver vi också göra aktiva och få dem att själva engagera sig i klimatrörelsen.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV