Radar

Protester mot avverkning i föreslagen nationalpark

Avverkningsanmäld skog i Hornslandets ekopark.

Sveaskog planerar att avverka den tallskog öster om Hudiksvall som i slutet av november föreslogs bli del av en nationalpark. Både Naturskyddsföreningen och Skydda Skogen menar att det bör råda ett tillfälligt avverkningsstopp medan förslaget om nationalpark utreds.  

Sveaskog har lämnat in en så kallad avverkningsanmälan för den gamla tallskogen på Hornslandet öster om Hudiksvall i Hälsingland, trots att den ingår i deras ekopark som skogsutredningen så sent som i november föreslog skulle bli nationalpark.

– Det är mycket olyckligt att avverka den gamla tallskogen på Hornslandet. Vårt statliga skogsbolag Sveaskog borde inte planera några avverkningar på Hornslandet, säger Jenny Olsson, ordförande Naturskyddsföreningen Gävleborg i ett pressmeddelande.

En skog kan avverkas sex veckor efter att en avverkningsanmälan inkommit, förutsatt att Skogsstyrelsen inte har några invändningar.

"Högst oansvarigt av Sveaskog"

Naturskyddsföreningens kräver nu ett tillfälligt avverkningsstopp och att Sveaskog drar tillbaka sin avverkningsanmälan. Krav som stöds av föreningen Skydda Skogen.

– Vi har brist på gamla naturskogar i Sverige idag och de få skogar som finns kvar måste skyddas. Det är högst oansvarigt av Sveaskog att medvetet avverka naturskogar i sina ekoparker och nu dessutom i ett nationalparksförslag, säger Elin Götmark, talesperson, Skydda Skogen.

Enligt Naturskyddsföreningen är tallskogen på Hornslandet cirka 125 år, med inslag av äldre tallar, bränd tallved och flera olika rödlistade arter och signalarter som är typiska för gamla tallskogar.

– Naturvärdena ansluter väl till just de naturvärden som ekoparken en gång bildades för att gynna, säger skogsbiologen Magnus Andersson som också är ordförande i Hudiksvallsbygdens Naturskyddsförening.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV