Radar

”Klimatlyft för skolan kan rädda Parisavtalet”

Skolan är central i klimatsatsningar anser Våra barns klimat och Klimatpsykologerna.

Bara hälften av Sveriges unga mellan 12 och 18 år tror att vi kommer att klara klimatkrisen, något som påverkar deras psykiska hälsa. Nu föreslår representanter för Våra barns klimat och Klimatpsykologerna ett klimatlyft för skolan som ett sätt att möta ungas klimatoro. 

Enligt en ny Novusundersökning som gjorts på uppdrag av organisationen Våra barns klimat känner sig endast hälften av unga mellan 12 och 18 år hoppfulla inför framtiden när det gäller att lösa jordens klimatproblem på ett bra sätt. 

Undersökningen visar också att sex av tio unga är oroliga för klimatförändringarna och av dessa pratar en sjättedel inte med någon om sin oro. 

”Våra unga bär en enorm tyngd på sina axlar: att vuxna inte gör tillräckligt för att skydda deras framtid”, skriver representanter för Klimatpsykologerna och Våra barns klimat i en debattartikel i tidningen Aktuell hållbarhet.  

De anser att skolan är central i klimatsatsningar riktade till allmänheten, eftersom drygt två miljoner av Sveriges allmänhet befinner sig i förskola och skola.

Bredda skolornas klimatperspektiv

En av Naturvårdsverkets huvudrekommendationer är att rusta lärarna för ungas engagemang för klimatet. Det är en bra utgångspunkt, menar artikelförfattarna, men för att bredda skolornas perspektiv kring klimatutmaningen föreslår de ett klimatlyft. 

I det ska bland annat alla grundskolelärare och lärarstudenter få kompetensutveckling och de verktyg som behövs för barns lärande och mående kopplat till klimatfrågan. Fokus ska ligga på ungas engagemang ”bortom individuella vardagshandlingar”. 

Skolorna uppmanas ta fram strategier för att hantera ungas oro för klimatet och ta vara på deras engagemang, samt agera för att få ned de egna utsläppen. 

I dag ingår utbildning om klimatet i det övergripande ramverket lärande för hållbar utveckling. Men hur undervisningen ser ut i praktiken är oklart då nationell uppföljning saknas, skriver artikelförfattarna. 

På vissa ställen i världen finns liknande åtgärder som föreslås i Klimatlyftet. Till exempel har Nya Zeeland tagit fram ett klimatprogram för fjärdeklassare, där barns psykiska mående bemöts i samband med klimatundervisningen. 

I Göteborg görs nu ett regionalt klimatlyft, med kompetensutveckling för skolledare, pedagoger och elever inom FN:s globala mål, med fokus på klimatet.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV