Radar

Fler barn undernärda under pandemin

Produktionen av mat har minskat, vilket driver upp matpriserna och gör det för dyrt för familjer att handla mat.

På grund av pandemin ökar antalet barn som lider av undernäring, enligt en rapport från Rädda Barnen. I några av de värst drabbade områdena kan priset på en vanlig måltid jämföras med kostnaden för att äta på lyxkrog i Sverige.

Ytterligare 153 barn avlider dagligen av undernäring då hushåll drabbas hårt ekonomiskt till följd av pandemin, enligt en rapport från Rädda Barnen. Till följd av pandemin kan ytterligare 168 000 avlida av undernäring till slutet av 2022.

– Produktionen av mat har minskat, vilket driver upp matpriserna och gör det för dyrt för familjer, säger Alan Frisk, biträdande humanitär chef på Rädda Barnen.

Han beskriver att i Jemen kostar en vanlig måltid en summa som motsvarar vad det skulle kosta en svensk familj att gå på “lyxkrog i Stockholm.”

Bakåt i utvecklingen

– Även den ökade arbetslösheten och minskade inkomster påverkar familjers finansiella situation. Och i områden som redan har svår torka och konflikt innebär pandemin i tillägg till det en perfekt storm, säger Alan Frisk.

De värst drabbade områdena finns i Asien, däribland Jemen i Mellanöstern, samt söder om Sahara i Afrika.

Pandemin kan också göra att många års arbete mot undernäringen går förlorat, enligt Rädda Barnen.

– Det är hela vår gemensamma ansträngning mot fattigdom och barnadödlighet. Det här är första gången på 20 år som vi går bakåt i den utvecklingen.

Ökar ytterligare

Trots det berättar han att nästa år kommer att bli värre, när de ”fulla effekterna av pandemin” kommer att slå till.

– Det finns många barn som drabbas av hungersnöd i dag men till nästa år kommer det att öka ännu mer. Barn som lider av viss undernäring nu kommer lida av akut undernäring nästa år. Det gör att barnen underutvecklas både fysiskt och mentalt. Nästa år kommer även ännu fler barn dö i svält, som är en väldigt plågsam död.

På sikt vill Frisk att stödet som finns i dag, kontantstöd och hjälp med mat, utökas.

– Ett universellt barnbidrag skulle kunna vara en insats, som betalas av stater. Vår forskning visar att det skulle ge större effekt än att dela ut kontanta stöd som vi gör nu, säger Alan Frisk.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV