Radar

Minskad ekoodling kan öka kemikalierna i jordbruket

När eko-arealerna minskar finns det risk för att användningen av bekämpningsmedel i svenskt lantbruk ökar.

Ekoarealen förväntas minska med 5,7 procent under de kommande två åren, enligt en ny prognos från Ekologiska Lantbrukarna. Föreningen varnar samtidigt för att en större andel av den svenska jordbruksmarken återigen kan komma att besprutas med kemiska bekämpningsmedel.

Ekologiska Lantbrukarnas prognos visar att andelen åkermark i ekologisk produktion kan komma att minska med 35 000 hektar, 5,7 procent, fram till 2022. Det innebär att delar av den areal som ställts om till ekologisk produktion under de senaste åren kan komma att brukas med konventionella metoder igen.

– När ekoarealerna minskar finns det risk för att användningen av bekämpningsmedel i svenskt lantbruk ökar, säger Ida Lind, talesperson för växtskyddsfrågor hos Ekologiska Lantbrukarna.

Enligt Ekologiska Lantbrukarna användes 207 ton bekämpningsmedel i den svenska naturen under 2019. Beräkningen utgår från en genomsnittlig användning av bekämpningsmedel, aktiv substans, per hektar på konventionellt odlad åkerareal exklusive vall. I ekologisk odling får inte kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel användas.

Svårare att nå miljömålen

– Det är den svenska naturen som blir den stora förloraren på en krympande ekoareal. Dessutom kommer det bli svårare att nå miljömålen, säger Ida Lind och syftar till exempel på målsättningen att minska förekomsten av bekämpningsmedelsrester i mark och vatten.

Enligt Ekologiska Lantbrukarna beror nedgången i ekoproduktionen på flera saker. De senaste åren har försäljningen av ekologisk mat, gjord på svenska råvaror, minskat. Ett exempel är ekologiska mejeriprodukter, där försäljningsvärdet i dagligvaruhandeln minskat med cirka tio procent mellan 2018 och 2020.

Just nu finns det ett nationellt överskott av ekologisk mjölk, vilket innebär pressad ekonomi för de ekologiska bönderna och ett minskat intresse att ställa om till ekologisk produktion.