Radar

EU föreslår hållbara batterier för en cirkulär ekonomi

EU-kommissionen vill  att alla batterier som släpps på marknaden ska vara mer hållbara, högpresterande och säkra.

EU-kommissionen la på fredagen fram ett förslag om att modernisera unionens lagstiftning kring batterier. Målet är att batterier som släpps ut på marknaden ska vara hållbara, högpresterande och säkra under hela sin livscykel. 

Sedan 2006 har batterier och förbrukade batterier reglerats på EU-nivå genom ett särskilt batteridirektiv. På grund av förändrade socioekonomiska förhållanden, teknisk utveckling, marknader och batterianvändning, behövs det nu en modernisering av direktivet, anser kommissionen. 

– Med detta innovativa EU-förslag om hållbara batterier ger vi den cirkulära ekonomin en ordentlig knuff framåt inom ramen för vår nya handlingsplan för den cirkulära ekonomin, säger Virginijus Sinkevičius, kommissionär med ansvar för miljö, hav och fiske i ett pressmeddelande. 

Nya krav för alla batterier

Åtgärden bidrar enligt EU-kommissionen till den nollföroreningsstrategi som fastställs i den europeiska gröna given (A European Green Deal).

– Ren energi är nyckeln till den europeiska gröna given, men vårt ökande beroende av batterier inom exempelvis transporter får inte skada miljön, säger Frans Timmermans, verkställande vice ordförande med ansvar för den europeiska gröna given i ett pressmeddelande. 

Kommissionen föreslår bland annat nya krav för alla batterier (dvs. industribatterier, bil- och elbilbatterier samt bärbara batterier) som släpps ut på EU-marknaden.

Bättre och effektivare batterier ska bidra till elektrifieringen av vägtransporter, vilket kommer att minska utsläppen, öka användningen av elfordon och främja en större andel förnybara energikällor i EU:s energimix, enligt kommissionen. 

– Dagens förslag gör det möjligt för EU att öka användningen och tillverkningen av batterier på ett säkert, cirkulärt och hälsosamt sätt,  säger Frans Timmermans.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV