Radar

Unik kartläggning av mikroorganismer

Leyden Fernandez-Vidal och Carla Perez samlar in prover från sjön Alinen Mustajärvi i södra Finland, en av 10450 miljöer som ingick i studien.

Hundratals forskare har hjälpts åt att samla in mikroorganismer från stora delar av världen. Resultatet av insamlingen innebär att forskarsamhället ökat sin kunskap om kända variationer av bakterier och arkéer med 44 procent.

Ju mer kunskap som finns om mikroorganismer och deras värld, desto lättare är det att förstå förutsättningarna för mänsklig existens. Därför är det en stor nyhet inom forskarvärlden att det nu finns en gemensam databas där arvsmassan hos över 52 500 bakterier och arkéer* beskrivs. Mer än 12 500 av dessa är bakterier och arkéer som tidigare varit helt okända.

– Det häftiga med den här studien är omfånget, både i storlek och i hur skilda miljöer som analyserats, säger docent Sari Peura i ett pressmeddelande från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.

Tillsammans med cirka 200 forskare världen över har Sari Peura bidragit med 10 450 olika miljöprov, innehållande mikroorganismer; drygt 3 000 från olika vattendrag, drygt 3 000 från människokroppen, nästan 2 000 från jordar av olika slag och så vidare. Därefter har mikroorganismernas arvsmassa sekvenserats, (en process för att bestämma ordningen på DNA i en arvsmassa), pusslats ihop och jämförts med tidigare sekvenser, vilket till slut resulterat i den unika databasen.

Unikt globalt samarbete

Professor Stefan Bertilsson, SLU, har också medverkat i projektet och menar att det finns många användningsområden för databasen. Med hjälp av den kan forskare kartlägga var i världen olika mikroorganismer återfinns och hur vanliga de är. Dessutom går det att göra djupdykningar i databasen för att till exempel analysera mikroorganismernas produktion av sekundärmetaboliter**, deras ämnesomsättning, interaktioner med kända virus och annat.

– Detta är ett utmärkt exempel på hur stora och användbara projekt som kan genomföras när vi arbetar tillsammans, säger Stefan Bertilsson, som gärna framhåller det inkluderande och globala samarbetet som gjort databasen möjlig:

– I en värld där enskilda forskargrupper ofta tävlar om att vara först, har nu forskare från hela världen samlats för att göra något gemensamt över gränserna. Resultatet blir en studie av en omfattning som ingen enskild forskare eller lärosäte har möjlighet att göra på egen hand.

*Arkéer: vid en första anblick liknar arkéer bakterier, men skiljer sig åt på flera punkter.

**Sekundärmetaboliter är substanser som många organismer, till exempel bakterier, svampar och växter, producerar och som är viktiga vid interaktioner med andra organismer.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV