Radar

Unga mår dåligt under pandemin

Studier i hemmet är långt ifrån en självklarhet för alla gymnasieelever.

Ungdomars psykiska hälsa har försämrats under covid-19 pandemin, inte minst gäller det tjejer och ungdomar som har haft distansundervisning. Det visar en ny studie från Jönköping University.

– I en tidsperiod då de ska umgås med vänner och planera sin framtid, är de istället tvungna att vara hemma och undvika kontakt med andra jämnåriga, med en ovisshet om framtiden, säger projektledaren för studien, Sabina Kapetanovic.

Ungefär 50 procent av ungdomarna som deltog i studien svarade att de lagt mindre tid på att umgås med vänner. En tredjedel gjorde mindre roliga saker med familjen och en tredjedel upplevde en ökning av konflikter med sina föräldrar.

Många rapporterade att de hade mindre kontroll över sin vardag, att de hade problem med skoluppgifter och visade tendenser till psykisk ohälsa, inklusive ångest, ensamhet och stress. För vissa har situationen bidragit till en ökning av alkoholanvändning och berusning.

Unga följer rekommendationerna

De negativa förändringarna verkade särskilt gälla tjejer och ungdomar som har haft distansutbildning.

– Nu när skolorna återigen stängs är det viktigt att vi sätter in stödjande insatser i god tid och är måna om våra ungdomars hälsa och välbefinnande i tiden av kris, säger Sabina Kapetanovic.

Studien visade även på vissa positiva förändringar. Till exempel svarade några att de hade fått mer tid att ha roligt med familjen och att de hade fler möjligheter att göra saker som de inte har haft tid till före pandemin.

Studien visade även att ungdomar har följt Folkhälsomyndighetens rekommendationer och att de har förtroende för att regeringen kan hantera covid-19 situationen.

1700 gymnasieungdomar från hela Sverige deltog i studien som genomfördes i juni av forskare vid Jönköping University och Högskolan Väst.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV