Radar

Osund livsstil bakom många cancerfall

Tre av tio cancerfall orsakas av en osund livsstil.

Tre av tio cancerfall orsakas av undvikbara faktorer, som övervikt eller alkohol. En ny kartläggning visar att en stor andel av alla cancerfall går att förebygga.

Varje år drabbas 15 000 svenskar av cancer – helt i onödan. För så många svenskar drabbas varje år av cancer till följd av osunda levnadsvanor, som övervikt eller alkohol.

Det konstaterar Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi (IHE) i en ny rapport.

– Det finns ett 30-tal olika cancerformer där risken att drabbas påverkas av vår livsstil och för första gången har vi nu siffror på hur många fall det rör sig om i Sverige, säger Adam Fridhammar, projektledare vid IHE.

Utgångspunkten har varit en stor amerikansk sammanställning av riskökningarna vid olika cancerformer, som forskarna vid IHE sedan kombinerat med hur många som drabbas av cancer i Sverige varje år.

Största boven i dramat

Kartläggningen av IHE, som genomförts på uppdrag av Cancerfonden, visar att tre av tio, eller 28 procent, av alla cancerfall orsakas av påverkbara riskfaktorer.

Den enskilt största undvikbara riskfaktorn och som står för cirka 11 procent av all cancer i Sverige är rökning. Sedan kommer ohälsosam solning, som orsakar nio av tio av alla fall av farlig hudcancer (malignt melanom).

Därefter kommer ohälsosamma matvanor, övervikt och alkohol som alla tre också orsakar cancer som går att undvika. Exempelvis räknar forskarna med att en tredjedel av alla fall av tjocktarmscancer är kopplade till hur vi äter, dricker och rör oss. Medan 1 300 personer varje år drabbas av cancer på grund av alkohol.

Oturens betydelse

– Varje cancerfall är ett för mycket. Det är inte rimligt att tro att det ska gå ner till noll, men på lång sikt skulle det göra stor skillnad om vi exempelvis lyckas minska andelen som drabbas av övervikt och fetma, samtidigt som vi ökar andelen som utövar någon form av fysisk aktivitet. Men i så fall måste det bli lättare att göra hälsosamma val. Det kan inte bara vara upp till den enskilda individen att komma tillrätta med det här, säger Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare för Cancerfonden.

I dag, säger hon, går utvecklingen inom detta område åt fel håll. Allt fler svenskar drabbas av övervikt och fetma. Inte minst barn och ungdomar.

– Runt 4 500 cancerfall årligen är kopplade till vad vi äter och dricker och där finns en möjlighet till förändringar. En sådan åtgärd vore en nationell handlingsplan kring fysisk aktivitet och kost, något som inte finns i dag, så att vi kan ta ett samlat grepp om de här frågorna, säger Ulrika Årehed Kågström.

Rapporten från IHE går hand i hand med annan forskning. Exempelvis visade en studie vid Johns Hopkins-universitetet i USA för några år sedan att 29 procent av cancerfallen går att förebygga med en sund livsstil, och att endast en liten del, cirka fem procent, beror på hur generna ser ut. En övervägande majoritet av alla cancerfall, 66 procent, beror dock på slumpen. Otur, helt enkelt.

Cancer

De vanligaste cancerformerna i Sverige är prostatacancer, bröstcancer, tjock- och ändtarmscancer, hudcancer samt lungcancer.

Både gener och livsstilsfaktorer kan orsaka sjukdomen. Den allra största delen, cirka två tredjedelar, handlar dock om slumpen. Otur, helt enkelt.

Att cancer är en genetisk sjukdom är inte detsamma som att all cancer är ärftlig.

Ohälsosam mat, rökning, sol och alkohol kan bidra till att man får cancer.

Radioaktiva ämnen eller röntgenstrålar kan i höga doser också framkalla cancer.

Källa: Cancerfonden

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV