Radar

Fem miljoner kan vaccineras till sommaren

Osäkerhet kring vaccinleveranserna oroar regionerna.

Fem miljoner svenskar kan vara vaccinerade till sommaren, enligt Sveriges vaccinkoordinator, som tror på ett vaccin efter nyårshelgen. Men först måste Sveriges 21 regioner få logistiken på plats.

Redan på tisdag startar Storbritannien sitt vaccinprogram mot covid-19. EU-kommissionen ligger någon vecka efter, säger Sveriges vaccinkoordinator Richard Bergström.

– Vi räknar att få ett godkännande redan före nyår, så att vi kan köra igång efter helgerna, säger han.

Om allt går som det ska kommer Sverige att ha tillräckligt vaccin för att vaccinera två miljoner människor under det första kvartalet nästa år, enligt Folkhälsomyndighetens prognos.

Före sommaren

Därefter väntas leveranserna skalas upp och fortsätta i en högre takt, enligt Bergström.

– Under april, maj och juni tillkommer förhoppningsvis ytterligare två vaccin. Jag tror att det därför är realistiskt att vi kan ha vaccinerat upp till fem miljoner människor före sommaren.

Om alla vaccin som EU har avtalat om också godkänns kommer Sverige att ha vaccin åt 30 miljoner människor. Överskottet ska förmedlas till länder som riskerar att bli utan, i samarbete med bland annat WHO.

– Vi får tillgång till mycket fler doser det andra kvartalet. Därför är det viktigt att vi alla är förberedda att vaccinera i stor skala det första halvåret, säger Bergström, som ansvarar för vaccinets väg till Sverige via EU.

Logistisk osäkerhet

Det är Folkhälsomyndigheten som ansvarar för att vaccinet når landets 21 regioner. Regionerna ansvarar var för sig för själva vaccineringen.

– Osäkerheten hur många doser och exakt när de kommer är en stor logistisk utmaning för regionerna, säger Emma Spak, chef för hälso- och sjukvård på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Om Sverige får in 50 000, 500 000, eller fem miljoner doser vaccin per månad spelar stor roll för hur logistiken ska organiseras. Regionerna behöver jobba med den osäkerhetsfaktorn i sin planering, säger hon och fortsätter:

– Vi misstänker att prognosen kommer att ändra sig mycket under våren. Det är helt avhängt vilka vaccin som blir godkända och vaccinföretagens förmåga att leverera.

Just tillförlitligheten i leveranserna från producenterna blev ett problem under vaccinationen av svininfluensan för drygt tio år sedan.

– Det är en av de större utmaningarna, om man inte får leveranser som man förväntar sig. Att man har personal och lokaler, men sen kommer inte vaccinet, säger Emma Spak.

Oklart mellan stat och region

Precis som med testningen kommer lösningarna för massvaccinationen se olika ut i de 21 regionerna. Vissa regioner ser till exempel över drive-in-lösningar för att minska risken för smitta.

Likt då testningen skulle breddas och utökas i våras är den ekonomiska överenskommelsen mellan regionen och staten ännu inte på plats, trots att vaccinleveranserna närmar sig.

– Det pågår en dialog och det är viktigt att få en sådan överenskommelse mellan staten och regionerna på plats, innan man börjar vaccinera. Vi ser det som en framgångsfaktor att man har ansvarsfördelningen och ekonomin färdig, säger Emma Spak.

Enligt Folkhälsomyndighetens strategi ska de första nålsticken ske på äldreboenden och i hemtjänsten. Näst på tur står människor i riskgrupp, de över 70 samt vård- och omsorgspersonal. Först därefter är det dags att vaccinera den breda massan, vilket förväntas vara vägen ut ur pandemin.

Vaccinkoordinatorn Richard Bergström vill vara tydlig med att miljontals doser är på väg till Sverige:

– Vi har fått flera positiva kliniska resultat de senaste veckorna. Nu ser vi ett ljus i tunneln. Därför är det viktigt att inte vila på hanen och vänta med att förbereda sig, säger han.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV