Radar

Bättre vägunderhåll skulle ge fler vintercyklister

60 procent av Sveriges cyklister skulle cykla mer på vintern om de kunde göra det på ett säkrare sätt.

Sex av tio cyklister skulle cykla mer under vinterhalvåret om snöröjning och halkbekämpning fungerade bättre på cykelbanor och vägar. Det visar en ny undersökning om vintercykling. 

– Att så många som 60 procent av Sveriges cyklister skulle cykla mer om de fick förutsättningar att göra det på ett säkrare sätt är otroligt viktig kunskap för samhället. Inte bara i år när vi på grund av rådande smittskyddsrekommendationer behöver hålla distans och avråds från kollektivt resande, säger generalsekreterare för NTF (Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande) Marie Nordén i ett pressmeddelande. 

I undersökningen frågade NTF över 800 cyklister om hur de ser på vintercykling. Framförallt ansåg cyklisterna att vägunderhållet behöver förbättras. Många vittnade om snöslask som fryser till ojämnheter och höga snövallar som gör cykelbanorna oframkomliga.

När cyklister tvingas ut i vägbanan för motortrafik på grund av dåligt underhåll i cykelbanan, ställer det också högre krav på att bilisterna visar hänsyn och anpassar hastigheten.

En fråga om kommunens prioriteringar

Undersökningen visar att de cyklister som i huvudsak cyklar på uppvärmda eller sopsaltade cykelbanor är mer nöjda med underhållet än de som cyklar på banor som plogas och sandas. Samtidigt lyfter flera att sopsaltning sliter på cykeln.

Varje år skadas 2 000 cyklister allvarligt i trafiken, varav 80 procent i singelolyckor. Brister i drift, underhåll och vägutformning är en bidragande orsak i cirka 60 procent av singelolyckorna, enligt NTF. 

Det nationella trafiksäkerhetsmålet är att 70 procent av kommunerna ska ha god kvalitet på underhållet av prioriterade cykelvägar år 2020. Resultat från enkäter utskickade till kommuner med fler än 40 000 invånare 2019/20 visar att 19 procent bedömdes ha god kvalitet, 24 procent hade mindre god kvalitet och 57 procent hade låg kvalitet på drift och underhåll av prioriterade cykelvägar.

– Det är naturligtvis en fråga om hur man kommunalt prioriterar bland sina kostnader, men vi skulle gärna se att man tog tillfället i akt och verkligen satsade på cyklisterna i år. Säker ökad cykling var redan innan pandemin ett väldigt viktigt och utpekat mål både med hänsyn till nationella trafiksäkerhetsmål och internationella hållbarhetsmål, säger Marie Nordén.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV