Radar

Växtföljder en nyckel i ett förändrat klimat

Långvarigt jordbruksförsök med växtföljder i Brody i Polen.

Under varma och torra år får jordbruk som odlar med varierad växtföljd ut mer skörd. Det visar en ny studie från SLU. Nu vill forskarna bakom studien att lantbrukare ska få fler incitament att odla med varierad växtföljd för att kunna möta klimatförändringarna.

Högre temperaturer och långvarig torka. Det är scenarier som kan möta oss i framtiden.

En internationell studie med bland annat forskare från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har nu undersökt hur vi kan anpassa våra växtodlingssystem för att möta klimatförändringarna – med växtföljder som fokus.

En växtföljd är som det låter ett sätt att variera vad som odlas på en viss mark. Varje år under till exempel en sexårsperiod, flyttas grödan till en ny bit mark. Det är ett naturligt sätt att ta hand om jorden och upprätthålla skörden eftersom det ökar bördigheten, gynnar mikrolivet i jorden och minskar mängden av skadegörare och sjukdomar. Trots det går jordbruket i världen mot allt kortare växtföljder eller monokulturer.

– Trenden globalt är att vi odlar spannmål i allt kortare växtföljder, säger Lorenzo Marini, studiens huvudförfattare, som är professor vid Padovas universitet i Italien.

Växtföljder gav högre skörd

I studien sammanställde forskare skördedata från spannmålsodlingar i Sverige, Polen och Italien. Redan för 60 år sedan började data samlas in. Monokulturer och olika långa växtföljder jämfördes från år till år med både torka, regn och temperaturskillnader.

Resultaten visade dels att växtföljder alltid gav en högre skörd än att odla samma gröda på marken varje år. Men det mest intressanta var att skillnaden var signifikant större under torra och varma år.

– Nu behövs incitament för att lantbrukare ska ha möjlighet att öka variationen i växtföljden. Det är viktigt för att vi ska säkra tillgången på mat i ett förändrat klimat, säger Riccardo Bommarco, professor vid SLU och medförfattare till studien.