Radar

Pandemins effekter: flickor riskerar sin utbildning

Covid-19 har tvingat 1,5 miljarder barn ur skolan.

I spåren av covid-19 befaras kraftiga nedskärningar i utbildningsbudgetar i flera länder. Det riskerar att drabba flickor hårdast, enligt en ny undersökning från välgörenhetsorganisationen ActionAid.

– Utan drastiska och kollektiva åtgärder står världen inför en potentiell utbildningskatastrof,  säger Jennifer Vidmo generalsekreterare för ActionAid Sverige i en debattartikel i Dagens Arena.

1,5 miljarder barn har tvingats ur skolan av covid-19. En ny undersökning från organisationen ActionAid förutspår de långsiktiga effekterna av nedstängningen. 130 lärare från 14 olika länder i Asien, Afrika och Latinamerika har deltagit.

– Undersökningen ger en tydlig bild av deras rädslor för en hel generations framtid, säger Jennifer Vidmo.

Tre av fem lärare menar i undersökningen att ett större bortfall av flickor och fattiga i skolan är en långsiktig effekt av covid-19.

De fattigaste drabbas värst

De största angivna skälen som hindrar flickor att återvända till skolan är bland annat tidiga äktenskap, obetalt vårdarbete i samband med covid-19 och att föräldrarna inte längre har råd.

Under nedstängningen har de flesta skolor i viss mån haft distansutbildning, men 76 procent av lärarna anger att mindre än hälften av eleverna kan hålla jämna steg med sin utbildning.

– Det är de fattigaste och mest marginaliserade barnen som drabbas hårdast, säger Jennifer Vidmo i debattartikeln.

Samtidigt förutspår UNESCO att många länder nästa år står inför en utbildningskris, då resurser från skolan kan omfördelas till vård och sociala skyddsnät. Organisationen befarar att minst 210 miljarder kommer att dras från utbildningsbudgetar. Det är oklart hur många av de 1,5 miljarder barn som kommer få återvända till skolan.

– Nu krävs både globala kraftsamlingar och lokala insatser, som bland annat hindrar att fler flickor gifts bort, säger Jennifer Vidmo i Dagens Arena.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV